رفتن به محتوای اصلی

در دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی فولاد اهواز

در دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی فولاد اهواز پانزدهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در روزهای ٢٠ و ٢١ خرداد بە تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز حمله کردند و آنان را کە به خاطر تعویق سە ماهە‌ی حق بیمه و دستمزد های خود و در اعتراض به دستگیری همکارنشان، در مقابل استانداری خوزستان در اهواز اجتماع کرده بودند، به شکل وحشیانە‌ای مورد ضرب و شتم قرار دادند و دە ها تن دیگر از تظاهرکنندگان را نیز بازداشت نمودند. بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون شمار کارگران بازداشتی بە ٦٥ تن رسیدە است.

کارخانە‌ی فولاد اهواز یکی از کلیدی ترین مجتمع های صنعتی ایران است کە در سال ٤٢ با هدف تولید بخشی از میلگرد و تیرآهن مورد نیاز کشور تاسیس گردید. این مجتمع کە بالغ بر ٣ هزار کارگر دارد، تا قبل از سال ٨٨ کە خصوصی شد و بە مَه‌آفرید امیر خسروی یا همان اختلاس گر ٣ هزار میلیاردی معروف سپردە شد، مشکل چندانی نداشت. این مجتمع پس از بازداشت و محکومیت مَه‌آفرید امیرخسروی، در سال ١٣٩٠ باردیگر تحت مالکیت بانک ملی ایران قرار گرفت. گروه ملی فولاد اهواز در آبان ١٣٩٦ بە عبدالرضا موسوی یکی از سرمایە داران بزرگ واگذار شد. در این دوره از بین بردن حقوق کارگران کە از زمان خصوصی شدن شروع شدە بود، تشدید شد. خودداری کارفرما از پرداخت دستمزد کارگران و پرداخت حق بیمە‌ی آنان موجب یک رشتە اعتصابات و اعتراضات شد. در اسفند سال گذشتە کارگران توانستند پس از یکدوره مبارزه، به دستمزدهای معوقە‌ی دوماهە‌ی پایان سال خود، دست یابند. توقف دوبارە‌ی دستمزدها طی سە ماە گذشتە، موجب یک رشتە اعتصابات و اعتراضات دیگر شد کە اکنون بیش از دو هفتە است، ادامە دارد. در اثر این اعتراضات و ایستادگی متحدانە‌ی کارگران، مقامات استانداری وعده‌ی پرداخت دستمزدهای معوقە و رسیدگی بە سایر خواستە های کارگران را تا قبل از عید فطر دادەاند. پس گرفتن کارخانە از عبدالرضا موسوی یکی دیگر از خواستە های اصلی کارگران بود کە ظاهرا با آن موافقت شدە و گفتە می شود کارخانە دوبارە بە بانک ملی سپردە شدە است و ٥٠‌ میلیارد تومان اعتبار نیز، برای خرید مواد اولیه‌ی کارخانە و فعال کردن خطوط تولید، اختصاص دادە شدە است. تا کنون کارگران موفق شده اند بە اكثر خواستە هایشان برسند. اما بنا به عملکرد مقامات، نباید به این وعده ها اکتفا نمود. ضروری است تا دستیابی کامل به خواستە ها، آزادی بی قید و شرط کلیەی کارگران بازداشت شدە و تضمین امنیت قضایی و شغلی بازداشت شدگان، اعتصاب ادامە یابد. در حال حاضر این یگانە تضمینی است کە برای آن ها وجود دارد.

کارگران فولاد با اعتراض و اعتصاب و با همبستگی توانستند کارفرمایان و حکومت را وادار بە عقب نشینی کنند. در سال گذشتە تنها در استان خوزستان حداقل ٣٠٠ اعتصاب و تجمع کارگری و صدها اعتراض از جانب سایر اقشار و گروەهای اجتماعی دیگر صورت گرفتە است. امسال نیز شمار اعتراضات و اعتصابات رو بە افزایش نهادە است و بسیاری از آن‌ها به خیابان ها کشیده می شود و تداوم می یابد. حکومت به دلیل عملکرد ضد مردمی و سرکوبگرانه اش، در حالی کە قادر بە حل مشکلات و بحران‌ها نیست، از هر سو در محاصرە‌ی اعتراضات بی سابقە‌ی اقشار مختلف مردم قرار دارد. همین گستردگی اعتراضات و تشدید بحران های مختلف، سرکوب اعتراضات را بە سبک و سیاق گذشتە دشوار نمودە است. اهمیت دارد این اعتراضات با استفادە از شرایط جدید سازمان یابد و همسو شوند. به هر میزان این حرکات سازمانیابی شوند، به همان میزان نیز امکان سرکوب و خاموش کردن صدای اعتراض ان‌ها دشوارتر می شود. اکنون زمانی است کە کارگران باید تلاش کنند با تشکیل اتحادیە ها و سندیکاها، مبارزاتشان را ارتقا دهند و با تکیه بر آن‌ها از حق و حقوق شان دفاع کنند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتصاب و مطالبات بر حق کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت کرده، ایستادگی آن‌ها را تحسین می کند. ما اطمینان داریم ادامه‌ی مبارزه‌ی متحد کارگران به پیروزی کامل فرا می روید. حزب ما پایمال کردن حقوق و سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم نمودە و از سایر گروەهای اجتماعی و مردم اهواز دعوت می کند از خواست‌های کارگران فولاد حمایت کرده و برای آزادی کارگران زندانی از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جریانات سیاسی و مردمی به ویژه احزاب و سازمان‌ها و فعالان چپ که همواره در سنگر دفاع از کارگران و زحمتکشان قرار دارند، می خواهد به هر شکل و در هر سطح که می توانند صدای دادخواهی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را پرطنین تر کنند و خواستار آزادی بی قید و شرط همه بازداشت شدگان شوند.

 

هیئت سیاسی اجرائی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٢۳ خرداد ١٣٩٧ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید