رفتن به محتوای اصلی

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه درایران بخش اول

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه درایران بخش اول

تازه از ایران برگشته زمانی کارخانه کوچکی داشت وبه اصطلاح کار آفرین بود. اماچندسالی می شود که بخاطر بچه هایش بەخارج مهاجرت کرده فعال اجتماعی، فرهنگی است.

می پرسم چگونه دیدی وضعیت مردم را ؟وضعیت معیشت در ایران ؟ می گوید برای عده ای جهنم! برخی برزخ وبرای تعدادی نه چندان کم بهشت است.

باید بروی از نزدیک ببینی. ببینی! چگونگی جابجائی عجیبی که در ساختار اجتماعی صورت گرفته است. طی این چهل سال چهره وبافت جامعه کاملا تغییرکرده دگرگون گردیده است.

من دیدخودم را نسبت به این جابجائی طبقات ونقشی که امروزدر عرصه های مختلف ایفا میکنند دارم. میخواهی قبول کن! میخواهی نکن!در این چند ساله اخیر بخصوص بعد حوادث سال هشتادوهشت بویژه دوران احمدی نژاد و بعد او با وجود پول زیاد تغییرات جدی در بافت جامعه و نقش اقشار اجتماعی صورت گرفته. غنی شدن یک بخش و به فقر نشستن بخش دیگرکاملا مشخص است.

از بافت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی گرفته تا روابط فامیلی، روانشناسی مردم ورابطه بین آدم ها!چیزی میگویم چیزی میشنوی !امری که باید بدقت تجزیه وت حلیل گردد. در این مدت میتوان گفت طبقه متوسط ایران باسرعت عجیبی از جایگاه قبلی خود ازهر نظرکه نگاه کنی فاصله گرفته بهتر است بگویم سقوط کرده به بخش محروم وکم در آمد جامعه که دخلش کفاف خرجش را نمی کند پیوسته است.

این بخش از جامعه هر روز نسبت به روز قبل بدرجات مختلف به خط فقر و زیر خط فقر سقوط می کندومتاسفانه در این سقوط هویتش هر روز کم رنگ تر و کم رنگ تر می گردد. برایت پروسه این سقوط اخلاقی را خواهم گفت.این که چه کسانی بدنه اصلی و ساخت طبقه متوسط در ایران را تشکیل می دادند؟امروز در کجا قرار می گیرند. طبقه متوسطی که عمدتا بخش کارمندی حقوق بگیر دولتی، بازنشستگان، تا حدودی کسبه، پیشه وران کم بنیه وبخشی از طبقه فنی و صنعتی کارگران را شامل می شد.

طبق یک آمار نه چندان دقیق! مرکز آمار چند سال قبل حدود دونیم میلیون کارمند دولت که نیرو های نظامی شامل این آمار گیری نمی شدند در ایران وجود داشته که حقوق بگیران دولتی را تشکیل می دادند با احتساب حدود یک میلیون ونیم نفر بازنشستگان و بخشی از کارگران. آمار ها دقیق نیست هدفم نیز دادن آمار نمی باشد! بلکه ترسیم سیمای امروز ایران، چگونگی تقسیم جمعیت و دسترسی آن ها به منابع مالی و تاثیر تورم و گرانی روی اقشار مختلف است.

پاسخ دادن به این صحبتی است که مرتب می شنوی "گرانی است! اما مردم زندگیشان را می کنند. یخچال ساید بای سایدشان را می گیرند. آخرین مدل تلفن های هوشمند را دارند. تلویزیون شصت ودو اینچ تو خونه هاشون است.تفریحشان را دارند. شمالشان را می روند! هزاران ویلا درشمال می سازند.در ترکیه خانه می خرند! برای کنسرت تتلو به گرجستان هجوم می برند. پس این ها کیا هستند ؟"

این بار تلاش کردم تا حد ممکن به این مردم ،جامعه ونحوه دسترسی افراد به امکات پولی و دسترسی آن ها به دیگر امکانات اجتماعی دقیق شوم .

طبقه متوسط کارمندی با احتساب خانواده هایشان رقمی بالغ بر سی میلیون نفر را تشکیل میدهند.این بخش از جمعیت بیشتر کسانی هستند که در حرکت اعتراضی سال هشتاد وهشت نه با شعارهای اقتصادی! بلکه با شعار رای من کو؟ عمدتا در شهرهای بزرگ به خیابان ها آمدند. خواهان آزادی های سیاسی ،اجتماعی و تغییر در ساختار حکومتی و قانون اساسی بودند.

در زمانی که هنوز حکومت انتظار چنین بر آمد وسیعی را نداشت. نیرو هایش از چنین کیفیت و نظمی برخوردار نبودند. وحشتناک ترین ودر عین حال بیدار کننده ترین روزها برای حکومت.بود.

معترضان دیروز متاسفانه طی همین دهساله اخیر بدلیل تنگنای اقتصادی و فشارهای حکومتی سازمان یافته! بصورت سیستماتیک از جایگاه طبقه متوسط سقوط کرده ودر کنار اقشار بی بضاعت چه از نظر اقتصادی وچه فرهنگی قرار گرفته اند .این بخش جامعه اصلی ترین نیروی اعتراضی جامعه بوده وهستند! هرمیزان تظاهرات اعتراضی که درجامعه وجود داشته و دارد ناشی از همین طبقه تحت فشار سقوط کرده به زیر خط فقر است. نگاه کن به ترکیب تظاهر کنندگان! به اعتراضات معلمان! به بازنشستگان ،به تظاهرات اصفهان واهواز و کشته شدگان این اعتراضات هر چه که صورت می گیرد توسط همین بخش از جامعه است.

اگر صحبت از بیکاری است عمدتا فرزندان همین بخش جامعه است با تحصیلات دانشگاهی اما بیکار. فحشاء اعتیاد ،درگیری های خانوادگی، عارضه های روانی ،پرخاشگری، ناامیدی، فرار تحصیل کردگان، نخبه ها، تماما عوارضی است که طی این سالها و این سقوط بوجود آمده است.

اما بگذار قبل از این که به بازگوئی جشم دید های خود از این طبقه متوسط سقوط کرده بپردازم. برشی بزنم به آن بخش از جامعه که جای گزین این طبقه متوسط کلاسیک سقوط کرده شده است.

ادامه دارد

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید