رفتن به محتوای اصلی

مدیترانه

مدیترانه
برای غزه
مدیترانه 'آبراهه پیر'
 چه سخت گذشته است بر تو.
رهایی ات نیست'
ازغم آخرین آواز های بردگان'
رهایی ات نیست از بادبانهای اسیر'
  بین دو جهان.
درد می کشد هنوز قاره سیاه از زخم های کهنه '
 میدرخشند هنوزقاره های های  سبز وسرخ'
وبر تخت اند کماکان اربابان تیغ وطلا.
فراریان از فقر وجنگ'
همچنان می بخشند رنگ'
 به ضیافت خونین کوسه ها.
مدیترانه' دریای بد اقبال'
گذشته ها نگذشته است'
بنگر به طلوع گاه'
نوری که چشمانت را می زند از خورشید نیست.
از طوفان نیست اسمان غرق در دودوغبار.
فریادی که می شنوی نیست از هلهله ماهیگیران.
عزم کرده است۰دهان فاجعه'
 به بلعیدن  ساحل دیگری از تو.
بازگشته اند برده داران'
غاصبان کلاه قرمز.
بازگشته اند کشتی های توپ دار 'اربابان سفید.
با ناو هایشان امده اند این بار.
 جولان می دهند قاتلان صبرا وشتیلا در اسمان'
نمی ببنند و می کشند .
نمی شناسند ومی کشند.
نمی شنوند ومی کشند.
کسی کسی را نمیبیند.
کسی با گلوله نمی میرد.
این جا نسل کشی است از اسمان.
 رانده اند دیرینه صاحبان کرانه ات به باریکه ای'
.کشیده انددیواری بر گردشان'
ونعره می زنند همزمان'
نوکران سرمایه'ارتجاع کور:
مدفون کنید هر انکه می کشد نفس'
 مردان را که به سر دارند سودای آزادی'
کود‌کان را' که جاری است در خونشان'
 "پارتیزان های جوان".
وخطر ناکتر از همه '
مادران را که' ابستن صلح اند وتفنگ.
مدیترانه 'گورستان آرزو های مرده'
مباد گم شود ارمان خلقی دیگر در تلاطم تو.
ایستاده اند به خط'  جهان جرثومه ها'
امده اند تا بر افرازند بیرق ثواب ودلار'
در نبرد "آرماگدون*".
تابزنند ریشه یک وطن'
یک تاریخ 'ارزوو'خاطره 'احساس و همدلی'
'امید یک ملت.
 آمده اند تا بگویند چه اسان است قتل عام'
زمانی که  در چنگ شان است جهان.
 رفته اند صلح طلبان تمام راهها'
امتیازی نمانده است برای دادن.
مدیمترانه بخروش وبمان در کنارمان'
تا بترسند از خواب' از خیابان.
تا بشورانیم جهانشان.
۱۴۰۲/۸/۱۰
س_خرم
 
*" آرماگدون" از اعتقادات یهودی های متعصب وصهیونیست های مسیحی به معنای نبرد نهایی حق وباطل که سرنوشت آدمی بر روی کره زمین به این نبرد بستگی دارد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید