چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

برگزاری مراسم اول ماه مه در سوئیس

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مراسم امسال، توسط سندیکاهای کارگری و احزاب چپ سازماندهی شده بود. خواست محوری شرکت کنندگان، رفع تبعیض دستمزد زنان و مردان بود.

امسال نیز مراسم بزرگداشت اول ماه مه در سراسر کشور سوئیس برگزار گردید. مراسم امسال، توسط سندیکاهای کارگری و احزاب چپ سازماندهی شده بود. خواست محوری شرکت کنندگان، رفع تبعیض دستمزد زنان و مردان بود. اگرچه در سی و هفت سال پیش در کشور سوئیس قانونی به تصویب رسیده است که دستمزد زنان و مردان برای انجام کار مشابه می بایست برابر باشد، اما،علیرغم آن، در سوئیس همچون دیگر کشورهای اروپائی زنان حدود بیست درصد از مردان برای انجام کار مشابه کمتر دستمزد دریافت می کنند.

ما برای اولین بار، پس از بنیانگذاری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) اعلامیه ها و تراکت های حزب را که به همین مناسبت به زبان های فارسی و آلمانی تهیه شده بودند، در بین فعالان سیاسی ایرانی مقیم سوئیس و سندیکا ها و احزاب چپ توزیع کردیم. اسامی برخی از احزاب که در این رابطه بشکلی حضوری و یا از طریق امیل ارسال داشته ایم به قرار زیر است:

بزرگترین سندیکای کارگری سوئیس(اُنیا)

حزب سوسیالیست سوئیس

حزب سبز ها

حزب کار

انجمن کارگری ترک ها و کرد های مقیم سوئیس

در ضمن دهها نسخه از اعلامیه ها به زبان فارسی و آلمانی به مناسبت اول ماه مه توزیع شد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید