شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

مصاحبه با صادق کار

۲۶ دی‌ ۱۳۹۷

مهدی اخوان در گفتگو با صادق کار، مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مهدی اخوان در گفتگو با صادق کار، مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فداییان خلق).

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری