پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ اوت ۲۰۲۰

مصاحبه با صادق کار

۲۶ دی‌ ۱۳۹۷

مهدی اخوان در گفتگو با صادق کار، مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه‌گر: 

مهدی اخوان در گفتگو با صادق کار، مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری