چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

چالش های ستم اتنیکی و راه چاره آن در ایران

بحث و گفتگو
۰۷ فروردين ۱۳۹۸

بحث و گفتگو:

سخنرانان: دکتر مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید