چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی موجب تنش بیشتر و افزايش خطر جنگ در منطقه است!

۲۴ فروردين ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری