شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

مذاکره بدون قیدوشرط برای جلوگیری از بروز فاجعه جنگ

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

مصاحبه با محمد اعظمی، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در ارتباط با فضای متشنج بین ایران و آمریکا و خطر جنگ. 

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری