چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

مسائل و مطالبات کارگری و جایگاه ان در سیاست های حزب چپ و اسناد کنگره

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

شعارها و برنامه های گروه کار کارگری، دفیفا با روندی که مسائل، مطالبات و مبارزات کارگری در داخل کشور داشته انطباق کامل دارد - مصاحبه با صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری