چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

پیام اتحاد جمهوری‌خواهان ایران به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۷ تير ۱۳۹۸

هدف جمهوری‌خواهان، استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران است. نظامی که با رأی و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت،عقیده، مرام و مذهب آن‌ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به ارادهی آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی و رأی مردم ممکن است.

دوستان گرامی

برگزاری نخستین کنگرهی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را به شما تبریک می گوییم.

کنگرهی شما در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور ما برگزار می شود. با خروج دولت آمریکا از برجام، تنش میان این دولت و جمهوری اسلامی تشدید شده است. تحریمهای اقتصادی بازگشتهاند و خطر درگیری نظامی و جنگ بیش از پیش شده است؛ جنگی که می‌تواند همهی منظقه خاورمیانه را در برگرفته، خسارات عظیم انسانی و اقتصادی بهبار آورده، منابع طبیعی و محیط زیست منطقه را نابود کند.

ادامهی رابطه خصمانه بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، بسته شدن راه مذاکره بین دو دولت برای حل اختلافات خود می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به کشور ما بزند. همین الان هم بخش مهمی از اقتصاد کشور ما بعد از تشدید تحریمهای دولت آمریکا عملا فلج شده است. ادامهی این وضعیت می تواند با توجه به وضعیت کشور ما تاثیرات مخربی بر آیندهی آن بگذارد.

در چنین شرایطی، تنها راه اجتناب از درگیری نظامی و جنگ، پایان دادن به خصومتها، بازگشت بر سر میز مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف و یافتن راهی برای برون رفت از تنش و تهدید است. نیروهای سیاسی کشور ما باید در عین مخالفت با تحریم و جنگ،بر تنش زدائی از مناسبات دو جانبه تاکید نمایند. ما نیز همچون شما دوستان بر مذاکرهی بدون قید و شرط بین دو دولت، به عنوان تنها راه حل بحران در روابط دو کشور تأکید داریم.

دوستان گرامی!

بحران در مناسبات بین المللی تنها بحران کشور ما نیست. سیاستهای جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته کشور ما را درگیر بحران های متعددی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کردهاست. فساد اقتصادی گسترده و ارگانیک، بی کفایتی سیاسی، همراه با مقابله قهری با هر تلاش برای تغییر و اصلاح امور، راه پیشرفت جامعه را بسته است. از همین رو نیز، کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصههای مختلف ایجاد نموده است. مخالفت با سیاست های حکومت و مقاومت در برابر آن در جامعهی ما نیز همه گیر شده است. هم چنین اعتراف به ناکارآمدی این رژیم و شکست سیاست‌های تبعیضآلود در درون حکومت هم عادی شده است.

از طرف دیگر، خیزش‌های مردمی عمق بیشتری یافته اند؛ خیزشهای اعتراضی و مدنی در اقصی نقاط کشور، بیان عینی جنب جوش جدیدی در بطن جامعه علیه سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی است. امروز جامعه‌ی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حل‌ها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحرانها و دشواريهای موجود است. ترسیم چشم‌اندازها و گشودن راه چنین تغییراتی وظیفه تاخیرناپذیر همهی نیروهای سیاسی است.

هدف جمهوری‌خواهان، استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران است. نظامی که با رأی و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت،عقیده، مرام و مذهب آن‌ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به ارادهی آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی و رأی مردم ممکن است. متکی شدن به نیروها و دولتهای خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب میکنند، در راستای چنین هدفی نیست. تلاش مشترک ما برای همکاری نیروهای جمهوریخواه و در جهت شکل دادن به یک ثقل جمهوریخواه،ی می تواند در خدمت چنین گذاری باشد.

بار دیگر برگزاری نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این کنگره سر فصل جدیدی در فعالیت‌های شما گشته و در عین حال، به اتخاذ تصمیماتی منجر شود که راه همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوری‌خواه را هموارتر کند.

 

هیئت سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ( ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹)

بخش: 

دیدگاه‌ها

باعرض معذرت که دراینجا عنوان میکنم چنانچه تمام اعضا ودوستداران به خودزحمت دهند وراجع به هرمقاله که دیدگاه متفاوت دارند درهمین قسمت دیدگاه نظرحودرابدهند کم از کنگره نیست وباعث پخته ترشدن نظرات وبازشدن دیدگاه های متفاوت میشود من خواهش میکنم که حزب اعضا را موظف ودوستداران راتشویق به دادن نظر کند ودیگراینکه حزب تاکنون درتولید تئو ی درمیان جامعه سیاست حرف اول را میزند من درتلوزیون برابری تاثیرنگاه حزب به مسائل را میبینم وحتی درمیان سلطنت طلبان ویا جمهوری خواهان وبه جرات می گویم تمامی سران حزب یک سروگردن ازسایرنحله ها بالاترند نه ازروی تعصب بلکه ازدیدمن واقعا برترندمنظورم این است که قدرتان بسیاربالاتراز اینها است قدرخودرابدانیدجهت. برگزاری کنگره خسته نباظید غیرازهمهمه درهمان اول هنگام صحبتهای اقای کریمی بقیه بسیارخوب بودوبازموضوع دیگرنظرات اقای نویدی درقسمت چهارم ارائه شده کنگره را بصورت کامل تربیانیه کنید. این که دائم سئوال میشود بخاطرتوجیه نشدن است حال نگاه بیرون را درنظربگیرید به نظرمن بسبارلازم است همانند مانیفست یکبارقضیه راعنوان کنیدآینده ای زیبا درانتطارایران است اگرنظرات حزب به نتیجه بنشیندودرآخرخسته نباشید
0

افزودن دیدگاه جدید