چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

توافق ارتش و تظاهر کنندگان در سودان بر سر قانون اساسی

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

در نیمه ماه ژوئیه، شورای نظامیان و نمایندگان شهروندان در مورد تقسیم قدرت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق یک دولت انتقالی باید راه را برای برگزاری انتخابات جدید، تا سه سال آینده آماده و هموار کند. در اطلاعیه سیاسی ۲ صفحه ای که در این باره انتشار یافته از دولت انتقالی بعنوان شورای حاکمیت نام برده شده، که از ۶ شهروند غیر نظامی و ۵ شهروند نظامی تشکیل خواهد شد.

دوران انتقالی چگونه خواهد بود، آیا نظامیان بدلیل کاربست خشونت علیه شهروندان غیر نظامی مجازات خواهد شد؟

در پاسخ به این سوآل، هم هر دو طرف به توافق رسیده اند

محمد الحصن نماینده اتحادیه آفریقا اعلام نمود، روز گذشته جنبش اعتراضی و ارتش در سودان روی قانون اساسی آینده با هم به توافق نهایی رسیدند. وی ادامه نمود که گفتگو ها بر سر تقسیم و کاربست قدرت در دولت انتقالی، جابجایی و برخی جانشینی ها در میان نیروهای حافظ امنیت جامعه، مصونیت سران ارتش از محاکمه و مجازات، از جمله مفاد توافق ذکر شده است.

قرارداد رسمی این توافق طی برگزاری مراسم جشن عمومی به امضای خواهد رسید.

پیشتر، در نیمه ماه ژوئیه، شورای نظامیان و نمایندگان شهروندان در مورد تقسیم قدرت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق یک دولت انتقالی باید راه را برای برگزاری انتخابات جدید، تا سه سال آینده آماده و هموار کند. در اطلاعیه سیاسی ۲ صفحه ای که در این باره انتشار یافته از دولت انتقالی بعنوان شورای حاکمیت نام برده شده، که از ۶ شهروند غیر نظامی و ۵ شهروند نظامی تشکیل خواهد شد. ابتدا و به مدت ۲۱ ماه توسط یک عضو نظامی شورا و سپس و به مدت ۱۸ ماه توسط یک عضو غیر نظامی شورای هدایت و رهبری خواهد شد.

در ۱۱ آوریل سال جاری عمر البشیر طی کودتایی توسط نظامیان برکنار شد. این کودتا ماه ها اعتراضات توده ای و بست نشینی های گسترده ای را در خارطوم پایتخت سودان بدنبال داشت. پس از آن به چالشی میان اپوزیسیون و ارتش بر سر تشکیل دولت انتقالی تبدیل شد. بنابر اظهار نظر پزشکان بی طرف، از ۳ ژوئن سال جاری تاکنون در اثر حمله نظامیان به معترضین و تظاهر کنندگان در سودان ۱۳۶ نفر کشته و صد ِها تن زخمی شده اند.

 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/sudan-einigung-verfassung-mi...

منبع: 
تسایت آنلاین

افزودن دیدگاه جدید