يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

زمان بازی تیم‌ها نزدیک ‌‌‌می‌شود!

نگاهی به مصاحبه مطبوعاتی آقای عبدی در دفتر مرکزی "حزب کار گزاران سازندگی"

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

عبدی را غم مردم نیست او به دنبال راه کار ی است که راه را برای گرفتن جائی در حاکمیت بگشاید همراه با اما و اگرها و عشوه‌هائی که چاشنی مسئله است برای پوشاندن بوی گندی که از تحلیل‌‌این "چهره نامدار " بلند ‌‌‌می‌شود.

با نزدیک شدن انتخابات مجلس بار دیگربه روال همیشگی " ینگ بزرگ " دستور گرم کردن بازی انتخابات را صادر کرده و بازیکنان همیشگی دو تیم که به دلیل سن بالایشان ‌‌‌میتوان نام پیش کسوتان بر آن‌ها نهاد آماده بازی ‌‌‌میشوند.

پیش کسوتان اصول گرا با لباس‌های سیاه و اصلاح طلبان پیش کسوت که باشگاهشان حال با نام استمرار طلبان هم بازی ‌‌‌میکند با لباس‌های خاکستری.

کارتیم اصول گرایان راحت است مربی عظما معلوم ، اعتماد به هیئت داوران کهنسال و دست چین شده کامل ! به تماشاچیان محدود سنتی خود راضی.

اما تیم مقابل که طی سال‌ها نقش تیم اصلاح طلب رادرمقابل مافیای قدرت بازی کرده و تعداد زیادی از مردم را به دنبال خود کشیده با مماشات و تسلیم شدن در برابر قدرت اعتبار و تماشاگران خود را از دست داده است!

باید برای ماندن در جدول تن به هر حقارتی بدهد و بازی با قواعد از پیش تعین شده توسط هئیت داوران و "ینگ بزرگ " را برای گرم کردن نمایش بزرگ بپذیرد! لذا وظیفه سنگینی را بر عهده دارد!

گرم کردن بازی انتخابات وکشاندن مردم به استادیوم وپر کردن صندلی‌های تماشاچیان که هر روز کمتر وکمتر ‌‌‌میشوند کاریست سخت که بر عهده آن‌ها نهاده شده که باید به لطایف الحیل به پیش برده شود.

نشست مطبوعاتی سه تن ازبازیکنان اصلی در دفتر باشگاه "حزب کار گزاران سازندگی" تحت عنوان " سه چهره نامدار سیاسی، آقایان عباس عبدی ، احمد زید آبادی و حسین مرعشی " قبل از هر چیز بیانگرتلاش دستگاه حاکم برای به اصطلاح گفته "آقا" پر شور کردن فضای انتخابات از یک سو و فرصت برای در یوزگی اصلاح طلبان از سوی دیگر در جهت ماندن در قدرت ولودر نازل ترین شکل آن است.

یافتن راهی برای کشاندن مردم به پای صندوق بلیط‌های رای و پر کردن صندلی‌های استادیو‌‌‌می که تقریباً دارد خالی از جمعیت ‌‌‌می‌شود.

آقای عبدی به روشنی ‌‌‌می‌گوید "نگرانی‌‌این که اورا اصلاح طلب یا استمرار طلب یا بر انداز خطاب کنند ندارد." او خود را جزئی از سیست‌‌‌می‌‌‌میداندکه ظرفیت اصلاح دارد و اگر اصلاح ‌نمی‌شود نه به سیستم بلکه به اپوزیسیون‌ها بر ‌‌‌می‌گردد.

"در‌‌این مملکت سیستم‌ها " به خوان حکومت "مشکلی ندارد ! اپوزیسون‌ها مشکل دارند که قادر به حل مشکلات خود نیستند."

او معتقد است " من شخصا فکر ‌‌‌میکنم جامعه ما از بیست سال پیش جلوتر رفته ودر مجموع عقب نرفته‌‌ایم !"

در ادامه مقایسه ‌‌‌میکند انقلاب فرانسه را با انقلاب اسلا‌‌‌میو‌‌این که هزاران نفر درانقلاب فرانسه زیر تیغه گیوتین کشته شدند تا جامعه سنتی فرانسه ا زهم بپاشد و نیروی جدید به وجود بیاید!

مقایسه‌‌ای که بر اساس آن تلاش ‌‌‌میکند وقیحانه کشتار‌های حکومت اسلا‌‌‌میرا توجیه کند وآن را لازم برای گذر از جامعه سنتی "حتما زمان شاه" به جامعه مدرن وامروزی جمهوری اسلا‌‌‌میقلمداد نماید!

در وقاحت برخی از‌‌این اصلاح طلبان قلم از شرم عرق ‌‌‌میکند !

چهره نامدار اصلاح طلبان مخالف جنبش‌های خیابانی است بدون آن که کوچکترین اشاره‌‌ای به زمینه‌های بر آمد‌‌این جنبش‌ها بکند .

او جنبش‌های خیابانی را برای کشور‌های ارو پائی که خطری تهدیدش نمی‌کند بلامانع ‌‌‌می‌داند. اما برای‌‌ایران نا درست که رهبرش را با خود ‌‌‌می‌برد. او جنبش را تنها در چهارچوبی ‌‌‌میپذیرد که از طرف رهبران اصلاح طلب قابل کنترل و در خدمت آن‌ها باشد و به جنبشی بدل نشود که نخست رهبران اصلاح طلب خود و سپس کلیت جمهوری اسلا‌‌‌می را نیزب ا خود ببرد.

از‌‌این روست که در تحلیل‌‌این "چهره نامدار سیاسی " نه اعتراضات خیابانی، نه اعتراضات کارگری ، نه اعتراضات باز نشسته گان ، معلمان ونه جنبش اعتراضی زنان به دلیل‌‌این که در ید رهبری فردی مانند خات‌‌‌مینیست جائی ندارد.او‌‌این بر آمد‌ها و جنبش‌ها رامخرب ‌‌‌میداند وخطری برای نظام.

عبدی را غم مردم نیست او به دنبال راه کار ی است که راه را
برای گرفتن جائی در حاکمیت بگشاید همراه با اما و اگرها و عشوه‌هائی که چاشنی مسئله است برای پوشاندن بوی گندی که از تحلیل‌‌این "چهره نامدار " بلند ‌‌‌می‌شود.

"باید دقت کنیم که به چه شیوه‌‌ای رفتار کنیم " منظور دقیقاً با حاکمیت" که راه باز شود ... اگر سیستم با رأی دادن اصلاح ‌‌‌میشود به‌‌این معنی است که دموکراتیک است و اگر سیستم دموکراتیک نیست من شرکت ‌‌‌میکنم برای نهادینه شدن فرآیند انتخابات."

نام استمرار طلب برای چنین موجودی کفایت ن‌‌‌میکند . نام را شما بگذارید!

پرداختن به تک تک سخنرانی‌‌این چهره‌های ساسی مجال دیگر ‌‌‌میطلبد. مصاحبه‌‌ای که در تمام طول مدت آن کوچکترین اشاره‌‌ای به وضعیت سخت مردم ، به گرانی حاصل ازتحریم‌ها ، استبداد حاکم و سایه پلید حکم حکومتی خامنه‌‌ای بر مجلس نشد.

به نقش ارتجاعی شورای نگهبان و عمل کرد نمایندگان فرصت طلب و نان به نرخ روز خورمجلس که دلیل اصلی رو گردانی مردم از حکومت از انتخابات و از اصول گرا و اصلاح طلب ‌‌‌میباشد.

نوشته را با شاه بیتی از آقای مرعشی در مورد تیمش و بازی پیش رو به پایان ‌‌‌میرسانم.

"با وجود‌‌این شرایط ما انتخابات اسفند ماه را به ظن قوی ‌‌‌میبریم چون همین که مردم ّبه آقای روحانی و مجلس انتقاد دارند یعنی حیات سیاسی و جود دارد و ما پیروز هستیم !" خاکستری را عشق است!

دیدگاه‌ها

عالی بود
0

افزودن دیدگاه جدید