پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 35

یادداشت

۰۴ مهر ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-مجازات کارگران بی تقصیر بجای مسئولان مقصر!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش نهم

-تصمیم دولت در مورد مشکلات کارگران؛ حمله‌ی همه‌جانبه به زندگی کارگران

-صلح حقی انسانی و همگانی است

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! " - بخش سوم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید