دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 39

یادداشت

۲۸ مهر ۱۳۹۸

 

 

در این شماره می خوانید:

-چرا کارگران باید در امور سیاسی فعال شوند؟

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف

-بیکاران ایران، متحد شوید!

-با دروغ و جعل آمار واقعیت ها تغییر نمی کنند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هفتم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید