چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 48

یادداشت

۰۵ دی‌ ۱۳۹۸

 

در این شماره می خوانید:

-ردپای مافیای پتروشیمی در کشتار مردم ماهشهر

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش اول

-درباره‌ی هیاتی برای مقابله با قانون؛ هیات مقررات‌زدایی!

-پیوند خیابان با اعتصاب سراسری و جنبش های اجتماعی و مدنی قدرت سرکوب را خنثی می کند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید