جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

تاکتیک های اپوزیسیون برای عدم شرکت مردم در انتخابات غیر آزاد و فرمایشی مجلس

۲۴ بهمن ۱۳۹۸

میز گرد جمهوری خواهی.

میهمانان: حسن زهتاب، مزدک لیماکشی، کورش پارسا، بهمن مبشری

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید