شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۴ آوریل ۲۰۲۰

رفتار وحشیانه و توطئه گرانه با فعالان محیط زیست را محکوم می‌‌کنیم!

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جمهوری اسلامی در زندان های خود با زندانیان سیاسی بسیار وحشیانه برخورد کرده و هنوز هم پس از چهل سال به این رفتار ادامه می‌دهد. این برخوردهای غیر انسانی اتفاقی و موردی نبوده و نیست. کمتر شهروندی است که پس از دستگیری در زندان، از این "عطوفت اسلامی" که مایه شرم بشریت است بی‌بهره مانده باشد.

رفتار وحشیانه و توطئه گرانه با فعالان محیط زیست را محکوم می‌‌کنیم!

دادگاه تجدیدنظر فعالان محیط زیست: مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، که توسط سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ به جرم جاسوسی دستگیر شده بودند تشکیل شد و احکام این زندانیان در دادگاه بدوی در ۸ آبان ۱۳۹۸ را در حالی تایید نمود، که حتی وزارت اطلاعات خود جمهوری اسلامی اتهامات آن‌ها را بی اساس دانسته‌ است.

زندانیان محیط زیست در دوران زندان به شدت شکنجه و وادار به اعتراف علیه خود شده اند. یکی از دستگیر شدگان کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و از فعالان شناخته شده محیط زیست در ایران که در ۴ بهمن ۱۳۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و متهم به جاسوسی شده بود، در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی وقیحانه علت مرگ او را "خودکشی" اعلام کردند. یکی دیگر از این زندانیان نیلوفر بیانی طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی درباره رفتار ماموران با خود او نوشته است "هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده". این نامه در شرایطی نوشته شده است که بیان این حقایق هم جرم محسوب می شود و به خاطر طرح آنها زندانی تحت فشار مضاعف قرار می گیرد. بر اساس اطلاعاتی که از کانال های مختلف به بیرون از زندان درز نموده است، اطلاعات سپاه با خشونت بی سابقه گوی سبقت را از همه دستگاههای سرکوبگر حکومت ربوده است.

جمهوری اسلامی در زندان های خود با زندانیان سیاسی بسیار وحشیانه برخورد کرده و هنوز هم پس از چهل سال به این رفتار ادامه می‌دهد. این برخوردهای غیر انسانی اتفاقی و موردی نبوده و نیست. کمتر شهروندی است که پس از دستگیری در زندان، از این "عطوفت اسلامی" که مایه شرم بشریت است بی‌بهره مانده باشد. زندانی در جمهوری اسلامی موجود بی‌حقی است که هرگونه تجاوزی به حریم انسانی آن‌ها توسط ماموران مزدور حکومت مجاز است و شکنجه‌گران بابت وحشی گری های خود پاداش هم می‌گیرنذ.

ما بارها تاکید کرده ایم که ایران با یک بحران بزرگ زیستمحیطی روبروست. فعالان مدنی با درک ابعاد اين بحران برای حفظ محيطزيست، سازمانهای متعدد مردمنهاد را پی ريخته اند و طرح  های ضرور را تهيه و اقداماتی را هم در اين رابطه سازمان داده اند. اما جمهوری اسلامی فعالیتهای آنان را برنمی تابد و ارگانهای امنيتی فعالان آنان را با اتهامواهی جاسوسی بازداشت و تحت فشارهای شديد به اعترافات دروغ وادار می کنند. ما از آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگلها و مراتع، خشک شدن تالابها و درياچهها دفاع می کنیم و اعمالی را کە بە تخریب محیط زیست منجر شود، محکوم می کنیم و بر اجباری کردن استفادهی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگیزا، بر پایهی استانداردهای زیست محیطی و لزوم برنامه ریزی برای ان تاکید داریم.

در چند روز آتی جمهوری اسلامی می خواهد انتخابات مجلس را برگزار کند. رهبر مستبد این حکومت از مردم دعوت کرده است که برای مشروعیت بخشیدن به این رژیم مافیائی و سرکوبگر به پای صندوق های رای بروند تا مهری بر مشروعیت آنها بزنند. در این شرایط حداقل دفاعی که می توان از زندانیان سیاسی و زندانیان محیط زیست نمود، تحریم همین مضحکه است، تا مستبدان بدانند که بر انبار خشم تلنبار شده مردم نشسته اند و بیش از این مردم تن به ادامه حاکمیت این نظام و رفتارهای آنها نخواهند داد .

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) پرونده‌سازی و توطئه علیه فعالان محیط زیست، در زندان را محکوم کرده، برای آزادی فوری آنان و همه زندانیان سیاسی مبارزه می‌کند. ما از جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشر می خواهیم که صدای دادخواهی این زندانیان را به گوش نهادهای دموکراتیک و مردم ایران و جهان برسانند.

هیئت - سیاسی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹ فوريه ۲۰۲۰

افزودن دیدگاه جدید