يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

قلبی که برای زحمتکشان می تپید!

بزرگداشت زنده یاد رفیق فریبرز رئیس دانا

۰۲ فروردين ۱۳۹۹

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران  یکشنبه 22مارس 2020 برگزار کرد.

سخنرانان: راحله ظارانی – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بهزاد کریمی – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صادق کار – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید