سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

مصاحبه با علی پورنقوی ،نظریه پنجم

گفتگو با علی پورنقوی از مسئولین هیئت سیاسی-اجرایی و همکار گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری