يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

اهمیت تشکیل ثقل جمهوری خواهی و بلوک چپ

بهروز خلیق در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

اهمیت تشکیل ثقل جمهوری خواهی و بلوک چپ

بهروز خلیق در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد 

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید