چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

مبارزه در رژیم سابق و حقایقی در رابطه با شکنجه گاه پهلوی

۱۰ تير ۱۳۹۹

متن سخنرانی رفیق باقر ابراهیم زاده در اتاق تلگرامی گفتمان ما.

رفیق باقر ابراهیم زاده: زندانی سیاسی رژیم شاه، فعال سیاسی جنبش دادخواهی، عضو کانون جنبش سوسیالیست و دموکراتیک هانوفر و از اعضای سازمان راه کارگر . وی برادر غلامحسین ابراهیم زاده، پزشک و زندانی سیاسی دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی بود، که به دست پاسداران رژیم جهل و جنایت، جاودانه شد.

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید