يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره: خانم الدوز حجازی، مراد رضایی، علی صمد، لعیا اکبریان و میلاد مجیدی

صفحه آرایی و گرافیک: میلاد مجیدی

برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی گزینه فصلنامه‌ی مُروا در زیر کلیک کنید:

PDF icon اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399نام و لینک فهرست مطالب ویژه نامه:

*سرمقاله ی اولین ویژه نامه ی نشریه مُروا - مراد رضایی و علی صمد

https://bepish.org/node/4147* کنکور به مثابه‌ی ابزار اعمال تبعیض – مراد رضایی

https://bepish.org/node/4146* برگزاری کنکور در وضعیت کرونایی، انگیزه‌ای جدید بر اعتراضات جوانان می‌افزاید! – مصاحبه با الدوز حجازی – معلم و فعال صنفی

https://bepish.org/node/4145* برگزاری آزمون سراسری کنکور در مرداد ماه آری یا نه! کدام رویکرد؟ علی صمد

بخش اول:


https://bepish.org/node/4144

بخش دوم:

https://bepish.org/node/4143

بخش سوم:

https://bepish.org/node/4142

بخش چهارم و پایانی:

https://bepish.org/node/4141* ترکیه و برگزاری کنکورها در اوضاع کرونا – ترجمه از لعیا اکبریان

https://bepish.org/node/4140

 

منبع: 
فصلنامه‌ی مُروا شماره چهارم، بهار ۱۳۹۹
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید