چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

چرا حكومت های استبدادی دست به اعدام و كشتار می زنند؟

۰۳ مهر ۱۳۹۹

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات شما پاسخ داد

hassannayebhashem1.m4a

قسمت اول

hassannayebhashem2.m4a

قسمت دوم

hassannayebhashem3.m4a

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید