يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

بررسی جنبه های روانی کودک آزاری

۱۷ آذر ۱۳۹۹
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرم برگزار کرد
سخنران: راحله طارانی - دکتر روانشناس، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید