چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

نگرانی گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش از وضعیت دکتر احمد رضا جلالی!

۱۰ آذر ۱۳۹۹

پزشکان و کادر پزشکی مستقر در اتریش برای دفاع از حقوق بشر در ایران امروز از منابع موثق این خبر را دریافت کرد که حکم اعدام علیه پزشک ایرانی-سوئدی، دکتر احمدرضا جلالی، در روز پنجشنبه آینده، در ۳ دسامبر ۲۰۲۰ اجرا خواهد شد

افزودن دیدگاه جدید