سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم!فایل صوتی

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۳ آذر ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری