چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

آتیسم ،زنگ خطری برای جهان

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

آتیسم ،زنگ خطری برای جهان

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار می کند

مهمان برنامه :عسل مروارید ،کارشناس روانشناسی و فعال حقوق کودک معلول

سه شنبه 5 اسفند 1399 برابر با 23 فوریه 2021

ساعت 21 بوقت ایران 18:30 بوقت اروپای مرکزی 12:30 بعدازظهر بوقت امریکا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید