سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

پنهانکاری، خود دلیلی بر بی اعتباری این سند است! فایل صوتی

سند همکاری‌ ٢٥ ساله ایران و چین و موضع ما

۱۶ فروردين ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری