جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

قتل های ناموسی و شرایط افراد ال جی بی تی در ایران

۰۵ خرداد ۱۴۰۰

قتل های  ناموسی و شرایط افراد ال جی بی تی در ایران

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار کرد:

سخنران:خلیل عبیات

زمان: سه شنبه 4 خرداد 1400 برابر با  25 ماه مه 2021

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛ ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید