دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

اعصاب کارگران پیمانکار 115 واحد پتروشیمی ونفت وارد پنجمین هفته خود شد

۲۹ تير ۱۴۰۰

اعصاب کارگران پیمانکار 115 واحد پتروشیمی ونفت وارد پنجمین هفته خود شد

مصاحبه با دو تن از فعالین حنبش کارگری محمد صفوی فعال مستقعل کارگری و صادق کار مسئول کروه کارگری حزب چپ ایران

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری