چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

فصلنامه‌ی مُروا شماره نه – تابستان ۱۴۰۰

۱۵ شهريور ۱۴۰۰

موضوع این شماره: بحران پناهندگی؛ قوانین و واقعیات

همکاران این شماره: مرجان نیک خواه، ملیحه حیاتی، دکتر مهرداد درویش‌پور، ناهید کشاورز، سیامک سلطانی، مینا امیدوار، مژگان کاهن، بیــژن میثمــی، دکتر گودرز اقتداری، رویا م.، روزا روزبهان، حسین غبرایی، مراد رضایی و علی صمد صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد انتشار یافت.

فهرست مطالب این شماره:

یک- پیش درآمد/ مراد رضایی و علی صمد

https://akhbar-rooz.com/?p=124909

دو- "پیشینه مهاجرت در ایران" / نوشته‌ی مرجان نیک خواه

https://akhbar-rooz.com/?p=124912

سه- "انسان‌های انکارشده و کودکانشان" / نوشته‌ی ملیحه حیاتی

https://akhbar-rooz.com/?p=124916

چهار- "نژادپرستی و تبعیض مهمترین مانع رشد ایرانیان مهاجر است!" / گفتگوی علی صمد از فصلنامه‌ی مُروا با دکتر مهرداد درویش‌پور

https://akhbar-rooz.com/?p=124943

پنج- "یک بمب منفجرنشده" / نوشته‌ی ناهید کشاورز

https://akhbar-rooz.com/?p=124947

شش- "مهاجر یا پناهنده، دو واژه با یک هدف: تغییر محل زندگی!" / نوشته‌ی سیامک سلطانی

https://akhbar-rooz.com/?p=124951

هفت- "خصومت علیه پناهندگان سوری و اکنون علیه افغان‌ها در ترکیه افزایش می‌یابد"/ نوشته‌ی سلین پی یر مگنانی/ ترجمه‌ی مینا امیدوار

https://akhbar-rooz.com/?p=124954

هشت- "استراتژی‌های هویتی نزد نوجوانان مهاجر ایرانی" / نوشته‌ی مژگان کاهن، روانشناس

https://akhbar-rooz.com/?p=124957

نه- "سنگ بر شیشه‌ی ارباب هنر می‌آید. (صائب)" / نوشته‌ی بیژن میثمی

https://akhbar-rooz.com/?p=124960

ده- "ترس از اخراج، ناامنی،کم اطلاعی از وضعیت پناهندگی و سرخوردگی از شرایط و بحران روحی و روانی پناهجویان" / مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه‌ی مُروا با خانم ناهید کشاورز

https://akhbar-rooz.com/?p=124962

یازده- "مهاجرت و مشکل پذیرش واقعیت زندگی چند فرهنگی" / نوشته‌ی دکتر گودرز اقتداری

https://akhbar-rooz.com/?p=124965

دوازده- "شهرتی که به مویی بند بود" / نوشته‌ی رویا م.

https://akhbar-rooz.com/?p=124968

سیزده- "پناهندگان و نهادهای کمک رسانی سازمان ملل" / ترجمه حسین غبرایی

https://akhbar-rooz.com/?p=124971

چهارده- "پیش‌داوری‌ها، اطلاعات نادرست و سوالات درباره‌ی مهاجران را چگونه باید پاسخ داد!" / سازمان عفو بین الملل بلژیک- ترجمه‌ی علی صمد

https://akhbar-rooz.com/?p=124974

پانزده- "تبعات مهاجرت بر بومیان کانادا" / نوشته‌ی روزا روزبهان

https://akhbar-rooz.com/?p=124977

شانزده- پناهندگی در ترکیه؛ توضیح یک کابوس ناتمام/ نوشته‌ی مراد رضایی

https://akhbar-rooz.com/?p=124980هفده- معرفی برخی نقاشی های هنرمند افغان خانم شمیسه حسنی

نقاشی ها در فرمات پی دی اف فصلنامه ی مُروا منتشر شده اند.

 

افزودن دیدگاه جدید