چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره

۲۷ آبان ۱۴۰۰

امیدوارم هستیم در این کنگره بحث های سازنده ای داشته باشید بنحوی که شما را برای دست یابی به اهدافتان یاری رسان باشند. و شما می‌دانید که در این راه میتوانید روی همبستگی جبهه متحد چپ حساب کنید، در مبارزه تان برای ساختمان‌ آینده ای برای ایران که در آن زنان و مردان بتوانند در آزادی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند بدون آن که برای آنان قیمومیتی وجود داشته باشد و بدون آنکه استقلالشان تهدید شود.

(پیام مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق

 
با درود صمیمانه به شما رفقای گرامی.
من جان رودریگز مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا هستم.
از این طریق علاقه دارم پیامهای صمیمانه خود را به کنگره حزب چپ ایران ( فدائیان خلق ) اعلام دارم.
برای ما افتخاری است که می‌توانیم در این کار شما را همراهی کنیم.
امیدوارم هستیم در این کنگره بحث های سازنده ای داشته باشید بنحوی که شما را برای دست یابی به اهدافتان یاری رسان باشند. و شما می‌دانید که در این راه میتوانید روی همبستگی جبهه متحد چپ حساب کنید، در مبارزه تان برای ساختمان‌ آینده ای برای ایران که در آن زنان و مردان بتوانند در آزادی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند بدون آن که برای آنان قیمومیتی وجود داشته باشد و بدون آنکه استقلالشان تهدید شود.

افزودن دیدگاه جدید