چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

پیام کمیته رهبری حزب دمکرات کردستان خارج از کشور به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۳۰ آبان ۱۴۰۰

در چنین شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در گرداب بحران‌های شدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشروعیتی گیر کرده و توان برون‌رفت از این بحران‌ها را ندارد، همگرائی و اتحاد بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون، خصوصاً نیروهای دمکرات و چپ و تحول‌خواه، بیش از هر زمان دیگری ضرورتی است اجتناب ناپذیر.

افزودن دیدگاه جدید