يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

دلایل حضور کمرنگ زنان در سازمان ها و احزاب سیاسی

۲۲ دی‌ ۱۴۰۰

دلایل حضور کمرنگ زنان در سازمان ها و احزاب سیاسی                    

الهه امانی ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان

پنجشنبه ۲۸دی ماه برابر با ۱۸ ژانویه  ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید