درماندگی حکومت از کنترل قیمت‌ها و سیلی کە در راە است! 

درماندگی حکومت از کنترل قیمت‌ها و سیلی کە در راە است! 
سه‌شنبه, 24. ژانویه 2023 - 19:54

در حالی کە افزایش قیمت کالاهای اساسی خاصە مواد غذایی روز بە روز بیشتر می شود و اکثریت مردم بە اذعان آمارهای رسمی و گزارش‌های رسانە‌ها هم اکنون نیز توان مالی برای خرید بیشتر مواد غذایی را ندارند و کار بسیاری از مردم بە فروش وسایل خانە برای تامین هزینە مواد غذایی کشیدە شدە، دولت اعلام کرد قصد تثبیت ١٠ قلم از مواد غذایی تا پایان ماە رمضان را دارد.

دە قلم کالایی کە دولت وعدە تثبیت یک ماهە آنها را دادە است عبارتند از:

" برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی". دولت در واقع وعدە تثبیت قیمت های کنونی کالاهای فوق را دارد و بە معنی آن است کە از وعدە کاهش تورم و قیمت‌ها دست برداشتە و صحبت از تثبیت موقت تعدادی از کالاها می‌کند و نە بیشتر! این در حالی است کە قیمت همە این اقلام در یک و نیم سال گذشتە بیش از ١٠٠ درصد افزایش دادە شدە.

بە گزارش خبرگزاری "تسنیم" رئیس جمهور در جلسە وزارت کشاورزی این وزارتخانە را موظف بە تثبیت ١٠ قلم کالای اساسی خوراکی کردە‌است. 

وعدە تعیین یک ماە تثبیت دستوری قیمت بخشی از مواد غذایی معنی دیگری غیر از این ندارد کە دولت قادر بە کنترل نرخ تورم و رشد همە روزە قیمت‌ها نیست و دستور تثبیت موقت قیمت همین دە قلم کالا بعید است نتیجە بهتری از دستورات پیشین رئیسی داشتە باشد. برای همین هم است کە وزارت جهاد کشاورزی حاضر نشدە‌است از تثبیت یک ماهە همین دە مورد فراتر برود.

این در حالی است کە کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها و نەتثبیت آن پس از چند برابر شدن آن‌ها در دوران رئیسی از اساسی ترین وعدەهای او در جریان انتصابات ریاست جمهوری گذشتە بودە است. با این وصف و در شرایط تورم ٦٨ درصدی مواد غذایی دولت در برنامە بودجە سال آیندە، وعدە افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت را دادە‌است. بە عبارتی ٢٦ درصد کمتر از نرخ تورم  و ٤٨ درصد کمتر از تورم مواد غذایی و البتە باید توجە داشت کە بخشی از همین مقدار ناچیز را هم بابت افزایش ٥٩ درصدی مالیات‌ها پس می‌گیرد.

یقینا سبب افزایش اعتراضات و وقوع دەها اعتصاب و اعتراض انجام گرفتە از زمان اعلام میزان ٢٠ درصدی حقوق تا‌کنون بە همین علت است. اعتراضاتی کە عمدتا ناشی از فشار بی‌سابقە اقتصادی و معیشتی است و به‌زودی تبدیل بە سیلی بنیان‌کن خواهد شد و کسی یارای سد کردن راە آن  را نخواهد داشت. جنبش مزد‌بگیران پس از وقفەای کوتاە دوبارە بە صحنە بر می‌گردد. برای این‌کە انرژی آن بە هدر نرود و یا از آن سوء استفادە نشود و بە نتایج بهتری ختم شود، باید تلاش کرد آن را سازمان داد و به‌سوی کانال اعتراضات سراسری هدایت‌اش کرد. 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!