رفتن به محتوای اصلی

علیه حضور ابراهیم رئیسی سردسته جنایتکاران در سازمان ملل