رفتن به محتوای اصلی

پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق) به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی

پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق) به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی

خانواده های جانباختگان راه آزادی!

کنگرۀ ما پیش از پرداختن به دستور کار خود، برای گرامی‌داشت یاد و خاطرۀ همه جانباختگان راه آزادی و برابری و به احترام تمامی زنان و مردانی که از جان خود سلاحی علیه پلشتی ها ساختند، به پاخاست و با یک دقیقه سکوت به یاد و خاطرۀ همۀ جانهای شیفتهای که در کشتارگاه های جمهوری اسلامی در برابر استبداد حاکم ایستاده به خاک افتادند، ادای احترام نمود.

شرکت کنندگان در کنگره به شما که برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانتان رنج ها و سختی های فراوانی را متحمل شدهايد، پیوسته مورد سرکوب و بیحرمتی حکومت قرار گرفتهاید، به رغم همۀ این تهدیدها و فشارهای طاقت فرسا، با تنی خسته، اما قامتی افراشته، عزمی استوار پرچم دادخواهی را در تمامی این سالهای سیاه به اهتزار در آوردهاید، درود میفرستند.

ما با شما و در کنار شما، امید به آیندهای بهتر را، که عزیزانمان راه آن را با فدا کردن هستی خود هموار ساختهاند، پرتوانتر خواهیم ساخت. وحدت امروز ما ره توشه ای‌ست در جهت تقویت صفوف مبارزه مشترک مان و تلاشی است برای تحقق آن آرزوها و آمالی که یاران ما جان بر سر آن گذاشتهاند. بدون تردید بذری که آنها با هستی خود در خاک میهن‌مان ایران کاشته اند، جوانه زده و به شکوفه خواهد نشست. این بذرهای گران بر خاک نخواهند ماند.

 

مادران خاوران، خانوادۀ جانباختگان!

شجاعت و پایداری شما برای حفظ "خاوران" به عنوان سند ماندگاری که بر جنایت بیسابقۀ جمهوری اسلامی شهادت میدهد و امروز آرامگاه بسیاری از فرزندان، خواهران، برادران، همسران، یا والدین‌تان شده است، ستودنی و سرمشقی برای همۀ ماست. شما در طول سی سال گذشته و بعد از کشف گورهای دسته جمعی عزیزانتان در خاوران، به رغم همۀ تلاش های جمهوری اسلامی برای پاک کردن آثار جنایت بزرگ کشتار ۶۷ در زندان ها، بر حفظ خاوران پافشاری نموده اید؛ به همت شماست که در طول سی سال گذشته، خاوران به میعادگاه مادران، همسران و فرزندان جانباختگان تبدیل شده است و هر ساله علیرغم دستگیری، زندان، اذیت و آزار شما توسط سرکوبگران، گلزار خاوران، گلباران می شود. از جمله به یمن این پایداریهاست که حاکمان جمهوری اسلامی ابتدا سکوت و سپس راه انکار جنایت را پیشه کردند و سرانجام به توجیه آن برخاستند. ما در مقابل عزم و ارادۀ شما سر تعظیم فرود می آوریم، به شما درود می فرستیم و ادامۀ راه شما در دادخواهی عزیزانمان را پاس می داریم.

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. حاکمان جمهوری اسلامی همه بدون هیچ استثنائی در قبال این جنایت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. همه کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی، نقش ایفا نموده‌اند و یا در کشتار مشارکت داشتهاند، مسئولند. با تاسف بسیار، هم‌اکنون نیز بعد از سی سال، این جانیان در ارکان حکومت حضور دارند و هم‌چنان، نه تنها بر سرنوشت مردم حکم می رانند، بلکه با وقاحت تمام از آن جنایت بزرگ دفاع نیز می کنند.

ما همراه با شما برای بازداشت و محاکمۀ آمران و عاملان این جنایت مبارزه کرده و بر این خواست انسانی مشترکمان، پای می فشاریم. ما تلاش غرورانگیز شما را برای اجرای عدالت ارج می نهیم و در پیگیری خواست شما در کشف همۀ حقیقت، و پژواک هر چه بیشتر صدای دادخواهی شما از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

 

زندانیان سیاسی دربند!

شرکتکنندگان در کنگره، که بسیاری خود در زندان های رژیم شاه و جمهوری اسلامی در بند بوده اند، زندان و شلاق و شکنجه را تجربه کرده اند، همبستگی عمیق خود را با شما که به اتهام داشتن عقایدی متفاوت، فعالیت مدنی، اجتماعی و فرهنگی بازداشت و شکنجه گشته و به زندان و تبعید محکوم شده اید، اعلام می دارند.

ما یاران و رفقای بسیاری را در زندان های جمهوری اسلامی از دست دادهایم. بسیاری از نیروهای چپ و رفقای فدائی ما در زندانهای شاه و به ویژه در قتل‌گاههای رژیم جمهوری اسلامی در راه آرمان های انسانی خود جان باختهاند، ما درد شکنجه، عذاب توهین و تحقیر و رنج های شما را در اسارت حس می کنیم. خواست های شما زندانیان سیاسی، خواست های رفقای جانباخته ما بوده و خواست های امروز ما هم هست. ما از این خواست ها پشتیبانی می کنیم، می کوشیم صدای دادخواهی شما را پرطنین تر کنیم. نگذاریم جمهوری اسلامی همچون گذشته، در سکوت دست به هر جنایتی بزند.

ما خواستار آزادی همۀ زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب دگراندیشان، فعالان مدنی، احتماعی و فرهنگی هستیم و متعهد می شویم در حد توان خود مبارزه علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرده و صدای دادخواهی شما زندانیان سیاسی را پر طنین تر کنیم. زندان های شاه را مردم گشودند. اطمینان داشته باشید که همین مردم درب زندانهای جمهوری اسلامی را نیز در آینده ای نه چندان دور خواهند گشود. جمهوری اسلامی رفتنی است.

شرکت کنندگان در کنگره ایستادگی شما زندانیان سیاسی در برابر استبداد حاکم را میستایند و مقاومتتان را تحسین میکنند و به شما درود میفرستند.

 

کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۲ فروردين ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید