رفتن به محتوای اصلی

گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید (1)"

گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید (1)"

دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری و رهبری اتحادیه ها مهم است؟

دوران معاصر هر نوع شک و تردید موجود در باره نقش زنان در رهبری را باید محو کرده باشد. در مقابل ستیزه جویی ها و غلبه نژاد پرستی، فوبیا های مختلف علیه زنان و اقلیت های جنسی و مذهبی و ظهور و اوج گیری "قدرت نرینگی"، همراه با نزول دموکراسی، تشدید اختلافات ارضی، جوامع دوقطبی، و نابودی کنترل های زیست محیطی، زنان در همه جا نشان می دهند که فمینیسم واقعی با دیدگاه های مساوی و حتی برتر برای رهبری و اداره امور آماده است. خسته از انتظار طولانی، با جنبش "#من نیز" (#me too)، تا بازگشت جنبش ضد منع سقط جنین در ایرلند و اولین اعتصاب زنان در اسپانیا، زنان در حال صعود و ابراز توان و قدرت خویش هستند.

اتحادیه ها پیشگام مقاومت در برابر حرص بی پایان سرمایه داران برای بازسازی صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی هستند. اگر قرار بر پیروزی ما باشد، ما نیازمند تحول در ساختار تشکل های خودمان هستیم. در حالی که پیشرفت حاصل می شود، اما تعداد بسیار اندکی از زنان در جایگاه قدرت و نفوذ در تصمیم گیری های کلان در اتحادیه های صنفی دیده می شوند.

در سال 2012 کمیته زنان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (ITUC) آماری از نقش زنان در اداره سازمان های صنفی کارگری و بطور عام در بازار کار را مورد بررسی قرار داد. نتیجه بسیار نگران کننده ای از این بررسی بدست آمد. در حالی که تعداد زنان در اتحادیه های صنفی 40% کل اعضاست ولی کمتر از 15% زنان در میان رهبری های اتحادیه جای دارند. از سوی دیگر نقش زنان نزدیک به 26% کمتر از تراکم عضویت مردان است و مضاف بر آن تفاوت نرخ حقوقی زنان برای کار مساوی هم نزدیک به 20% کمتر از مردان است و زنان برای اشتغال در کار های سطح پایین تر از مردان و امور غیراستاندارد و گاه در کارهای جزئی و گاه رایگان بکار می روند.

در عکس العمل به این چالش ها، کمیته زنان خواستار یک بسیج بین المللی برای پیشبرد نقش زنان در رهبری اتحادیه ها شد و توصیه کرد که ضروری ست حداقل به 30% سهمیه زنان در سطوح تصمیم گیری های کلان در سازمان های وابسته به IUTC دست یابند. جنبش "ما را بحساب آورید!" وسیله سومین کنگره جهانی IUTC در ماه مه 2014 مورد تایید و حمایت قرار گرفت و توصیه کرد که زمینه هایی که مانع رشد زنان در بازار کار می شود، باید رفع و رجوع گردد، بویژه بر نقصان های موجود از امکان لازم برای تسهیل کار مادران با کودکان کم سال تلاش لازم صورت گیرد.

از 2014 جنبش "ما را به حساب آورید!" تمام تشکل های وابسته به کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC را برای رسیدن به اهداف زیر تا اجلاس چهارم جهانی ITUC در دسامبر 2018 بسیج کرده است:

  • حداقل 80% اتحادیه های عضو شورای عمومی به حدنصاب 30% نقش زنان در تصمیم گیری های کلان دست یابند.
  • تراکم عضویت زنان در اتحادیه های عضو کنفدراسیون ITUC حداقل 5% افزایش یابد.
     

(1) - گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC- https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید