رفتن به محتوای اصلی

بندی که دادگاه مردمی آبان ماه باید درقطعنامه پایانی خود باید منظور کند!

بندی که دادگاه مردمی آبان ماه باید درقطعنامه پایانی خود باید منظور کند!

آنچه که هنوز در دادگاه مردمی آبان به آن پرداخته نمی شود نقش وتاثیر خشونت ،سرکوب وقتل عام صورت گرفته بر روان اجتماعی مردم ایران بخصوص جوانان ونوجوانان ناظر بر این کشتار ووحشت آفرینی حاصل ازاین جنایت عظیم صورت گرفته است.

جنایتی بی سابقه در تاریخ دیکتاتوریها! هجوم وحشیانه با تانگ وتیربار بمردمی که از وحشت به نیزار ها گریخته بودند. نه تنها جسم جوانان را نشانه گرفت! بلکه سخت تر وکشنده تر از آن روح آن ها بگلوله بست.

شاهدان صحنه عینی وقابل دید جنایت را ترسیم می کنند. اما هنوز شاهدی از فرو ریختن روح زنده وپر تلاش اما آسیب پذیر جوان وگرفتار شدن آن ها به اضطراب های روحی سخنی نگفته است .

مادران با موهای سفید شده از درد عمیق نشسته بر جان سخن می گویند.مادر داغدیده از ساعت دیواری آویزان شده بر دیوار که دیگر هرگزفرزندش پویا آن برای سال تحویل جلو نخواهد کشید وکوکش نخواهد کرد با اندوهی به سنگینی یک کوه حکایت می کند.واشگ بر دیده می نشاند.

مردی با صورتی بسته از شکنجه نوجوانان، شکستن دست وتجاوز به آن ها می گوید. از دستبد قپانی زده بر دست جوانان و آویزان کردنشان از سقف. جنایتی عظیم صورت گرفته است. تعدادزیادی جوان ونوجوان کشته ومجروح شده اند.دادگاه در حال بررسی ابعاد این جنایت است .

اما این تمامی ماجرا نیست؛ چرا که فاجعه آبان نه داستان کشتار فیزیکی فرزندان این سرزمین بلکه فاجعه عظیم در هم ریختگی روحی یک نسل است! یک ملت است. جامعه ایران طی چهل سال حکومت رعب و وحشت، حکومت قتل های زنجیزه ای، سرکوب‌های سازمان یافته، اعدام ها بی وقفه، انبوه زندانیان، گسترش خشونت نهادینه شده در جامعه با اطمینان می نویسم نهادینه شده. چرا که وضعیت روحی مردم به درجه ای از ناامیدی، بی چشم اندازی، تحمل انواع فشار های اخلاقی از دروغ گرفته تا دزدی، فساد اخلاقی تجاوز، زورگوئی، میدان داری کثیفترین عناصراجتماعی، از لمپن های تحت حمایت رژیم گرفته تا نشستن جانیان برمسند قضاوت رسیده که جز کینه، نفرت، خشم، اندوه ونهایت خشونت به چیز دیگری در ارتباط با این حکومت نمی‌اندیشند.

دست بردن حکومتیان به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی، اشاعه فرهنگ دریوزگی، تملق و چاپلوسی همه و هم دست به دست هم داده روان جامعه را بیمار و آسیب پذیر ساخته است؛ جامعه‌ای آغشته به فضای مسموم که حاصل آن افزوده شدن بیماری روحی، روانی جامعه وافزوده شدن بر تعداد بیماران روانی ودر هم ریختن باورهای اجتماعی است .

چرا؟ دادگاه که بطور جدی در کنار نشان دادن ابعاد جنایت صورت گرفته است؛ نباید سرفصلی به عنوان نقش این جنایت در روح و روان جوانان بخصوص آسیب دیدگان مستقیم این جنایت باز نکند؟ از روان شناسان و روانکاوان نخواهد که در دادگاه حضور یابند وگوشه ای ازتاثیرجنایت صورت گرفته بر روح وروان جوانان !بطور مشخص اثر روانی این جنایت بر روان جامعه سخن بگویند ودلایل خود را بطور علمی وعینی بیان کنند.

کشتار آبان نود هشت سرفصل تلخ در هم ریختن امید های یک نسل، در هم ریختن تعادل روانی آن‌ها زیر رگبار ترس آور مسلسل‌ها ست، شیوع اضطراب های ناشی از وحشتی است که دیدن جنازه های دوستان و همسالان در آن ها بوجود آورده است .

تاثیرات روانی این کشتاررعب و ترس حاصل از شیوه سرکوب حکومت توسط اوباش که بدستور رهبر برای ایجاد وحشت به قلب وسر معترضان شلیک می کردند آنچنان گسترده است که سال های سال بر روان ملت سنگینی خواهد کرد.

دادگاه باید بطور جدی بر تاثیر روانی این جنایت در درجه نخست بر روی بازماندگان این فاجعه مکث کند و از وضعیت روانی دستگیر شدگان پرس وجو نماید.از بیماری روحی عظیم بالای چهل در صدی مردم که بگذریم این بر عهده دادگاه آبان ماه است که ماده ای بر قوانین حقوقی ناظر بر این دادگاه بیفزاید و آن چیزی نیست جز بررسی بیماری های سنگین روحی حاصل از این خشونت وسبعیت که بعدپایان کشتار گریبانگیر بسیاری از جوانان شرکت کننده در این خیزش اعتراضی شده است .

دلسردی، عدم اعتماد بخود ،ترس ووحشت که خواست رژیم بوده عملا بخش زیادی از جوانان را دچار سرخوردگی گوشه گیری ونهایت تلاش برای خروج از جهنم جمهوری اسلامی به هرقیمت کرده است. هیچ جنایتی بزرکتر از گشتن روح آدمی بخصوص جوانان نیست.

کشتار بزرگ آبان نود وهشت تنها کشتار جسم نیست که دادگاه بدان مشغول است. کشتار آبان کشتار روحی جوانان ووعمدتا باز ماندگان وجان بدر بردگان از رگبار مسلسل ها وگرفتار شده در اضطراب ،ترس و دیپرسیون حاصل ازاین سرکوب نیز هست که دادگاه می تواند به آن بپردازد.

می دانم که در قوانین بین الملل، بخصوص کشور انگلستان بخشی مختص به تاثیر روانی سرکوب وجنایت برروی ناظران و آسیب دیدگان روحی از این گونه جنایت ها وجود دارد. دادگاه مردمی آبان ماه باید بندی در بیانیه نهائی خود نسبت این کشتار جمعی از نظر روحی وروانی منظور نماید.

با سپاس از برگزار کنندگان وکوشندگان این دادگاه موثر در افکار عمومی در جهت محکومیت جمهوری اسلامی ونشان دادن ابعاد جنایتی که بدرستی جنایت برعلیه بشریت شمرده می شود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید