رفتن به محتوای اصلی

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کنگره‌ی یازدهم حزب کمونیست عراق در بغداد

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کنگره‌ی یازدهم حزب کمونیست عراق در بغداد

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به کنگره‌ی یازدهم حزب کمونیست عراق در بغداد

 

رفقای گرامی،

اجازه می‌خواهیم به نام شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) گرم ترین شادباش های خود را به مناسبت برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست عراق به نمایندگان کنگره و همه کمونیست های عراق تقدیم داریم. برای کنگره شما در پاسخگویی به چالش های پیش روی مردم عراق برای نیل به صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی آرزوی موفقيت میکنیم.

حزب شما در اعتراض به سیستم غیردموکراتیک حاکم بر عراق، انتخابات اکتبر گذشته را تحریم نمود. برای ما قابل فهم است که کمونیست های عراق و دیگر نیروهای دموکراتیک برای تغییر و پایان دادن به سیستم تقسیم قدرت قومی- فرقه‌ای، مقابله با گسترش فرقه‌گرایی سیاسی و فساد، در جهت دستیابی به آلترناتیوی دموکراتیک و مدنی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزه‌ می‌کنند؛ در تلاش استحکام وحدت ملی و اعاده‌ی حاکمیت جمهور شهروندان کشور، فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت یا مرام آن‌ها هستند و با جدیت تمام استقلال ملی کشور را پی می‌گیرند. ما همبستگیِ عمیق خود را با این اهداف، به شما اعضای حاضر در کنگره و حزب کمونیست عراق و همه‌ی نیروهای ترقیخواه اعلام می‌کنيم.

رفقای گرامی، حزب کمونیست عراق در پیش‌برد اهداف دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ی خود، مسیر دشواری را در پیش رو دارد. خشونت‌های فرقه‌ای، درگیری‌های قومی و مذهبی، حضور نیروهای شبه نظامی و مسلح در جامعه و رقابت بین آن‌ها، دخالت برخی از آن‌ها در امور سیاسی زندگی مردم عراق را ناامن‌تر و تحول سیاسی در جهت برون رفت از بحران‌های کنونی را سخت ‌تر نموده‌است. حضور نیروهای خارجی در کشور و نیز دخالت دول همسایه مزید بر علت شده و بر بی‌ثباتی اوضاع دامن می زند. در چنین شرائطی طبعا مبارزه برای آینده‌ای بهتر، مستلزم ایجاد تعادلی متوازن و دشوار بین نیروهای مختلف سیاسی از یک سو و توجهی مضاعف به رابطه‌ی بین مبارزه با بنیاد گرایی و فزون طلبی های قومی و دینی مغایر با وحدت ملی و دموکراتیک کشور، نیز مقابله با سیاست‌های امپریالیستی از سوی دیگر است.

کشور شما عراق و ایران ما، به جهات گوناگون، در وضعیت های دشواری قرار دارند؛ مبارزه‌ی مشترک و چند جانبه‌ی حزب شما و ما به‌عنوان نیروهای چپ، درعین پرداختن به مشکلات در کشور خود با توجه به بحران‌های دامنگیر در هر کدام، در پاسخگویی به مسائل نظری چپ همراه با نیروهای چپ دیگر از یک سو، نیز مواجهه‌ی مشترک با مسائل مربوط به‌تحولات منطقه، سازمان دادن هم‌فکری‌ها‌، هم‌سوئی‌ها و همکاری‌های ضرور در این رابطه از سوی دیگر، حائز اهمیت جدی است و می‌تواند به سهم خود در مواجهه‌ی ما با روندهای سیاسی آتی موثر باشد.

حزب ما در کنگره‌ی اخیر خود در ماه نوامبر، بر حساس و در عین حال خطرناک بودن اوضاع منطقه و ایران با توجه به بن بست مذاکرات وین تاکید کرده‌است. از یک سو سیاست خارجی تنش‌زای کنونی جمهوری اسلامی که موجب انسداد و انزوای ایران شده، از سوی دیگر ادامه‌ی تحریم‌های آمریکا فضای گفت‌وگو بین دو کشور را تیره و تار کرده‌است. عواقب این انسداد می تواند فراتر از مرزهای ایران و چه بسا کل منطقه را در برگیرد.

جمهوری اسلامی کشور ما را نه فقط در عرصه‌ی بین المللی درگیر با تحریم و تهدید کرده است، در عرصه داخلی نیز با ابر بحران‌های اقتصادی اجتماعی روبرو کرده و زندگی را بر آحاد مردم ایران غیر قابل تحمل کرده است. امتداد همین سیاست ضد مردمی، در منطقه در قالب دفاع از «محور مقاومت» به‌صورت دخالت در کشورهای همسایه و مناقشات منطقه از جمله در لبنان و سوریه ، تسلیح و تقویت نیروهای شبه نظامی وابسته به خود، در این یا آن کشور، در مغایرت با منافع ملی ایران و تنظیم رابطه‌ی متقابل با دیگر کشورها و همسایگان است.

ما ادامه‌ی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را که تاکنون نه تنها در حوزه‌ی تامین انرژی سودی برای ایران نداشته، بلکه موجب انزوای کشور و تحمیل تحریم‌های کمر شکنی بوده‌است که فشار آن‌ها بیش از همه بر گرده‌ی آحاد مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان سنگینی می‌کند. امروز کشمکش بر سر این پروژه کشور ما و کلا منطقه را در معرض تهدیدهای نظامی و تنش‌های غیر قابل پیش‌بینی و حتی خطر جنگ قرار داده‌است. ما بر این باوریم که منطقه‌ی ما، بیش از هر وقت دیگری، به زندگی در صلح، امنیت، اجتناب از خشونت و جنگ نیازمند است.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) با اشتیاق به گام‌های حزب کمونیست عراق برای شکل دادن به جبهه‌ای از نیروهای ترقیخواه وعدالتخواه عراق می نگرد. ما همچنین با تمام توان برای همکاری و همگامی با حزب کمونیست عراق و دیگر احزاب چپ و مترقی منطقه به منظور دستیابی به خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای، و برای صلح پایدار و بهروزی مردم، امادگی خود را اعلام می کنیم.

رفقای گرامی،

بار دیگر برای کنگره‌ی ملی حزب کمونیست عراق در بغداد صمیمانه آرزوی موفقیت می‌نماییم و امیدواریم اهداف نیک کنگره‌ی شما در خدمت به صلح در منطقه و تامین خوشبختی و آسایش برای مردم عراق امکان تحقق عملی پیدا کند و مصوبات کنگره شما راه پیشرفت در این جهت را هموار سازد.

 

با درود های همبسته و رفیقانه

دفتر روابط بین المللی - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

------------------------------------

Message of the Left Party of Iran (People's Fadaian) to the Eleventh Congress of the Iraqi Communist Party in Baghdad

Dear comrades,

On behalf of the Central Council of the Left Party of Iran (People's Fadaian), we would like to extend our warmest congratulations on the occasion of the 11th National Congress of the Iraqi Communist Party to the representatives of the Congress and all Iraqi communists. We wish success to your Congress for the challenges facing the Iraqi people in achieving peace, democracy and social justice.

Your party boycotted the last October's elections in protest of the anti-democratic system in Iraq. It is comprehensible to us that the Iraqi communists and other democratic forces are fighting to change and putting an end to the system of ethnic-sectarian division of power, to counter the spread of political sectarianism and corruption, to achieve a democratic and civil alternative and to establish social justice. We understand your efforts to strengthen national unity and to restore the sovereignty of the republic of free citizens of the country, regardless of their religion, ethnicity, gender or creed. We recognize your strong pursue of the independence of your country. We express our deep solidarity with these goals to you, the members of the Congress, and the Iraqi Communist Party, and to all progressive forces in your country.

Dear comrades,

The Iraqi Communist Party is facing serious challenges in pursuing its democratic and just goals. Sectarian violence, ethnic and religious conflicts, the presence of semi-militant armed forces in the country and the rivalry between them, the involvement of some of those forces in the political affairs have made the lives of Iraqi people more insecure and the political transformation to exit the current crisis, more difficult. The presence of foreign forces in the country as well as the intervention of the neighboring countries have worsened the existing instable situation. Under such circumstances, the struggle for a better future requires a difficult balance between fighting the anti-democratic, anti- unity sectarian and religious forces on the one hand, and the struggle against Imperialistic policies, on the other hand.

Your country, Iraq, and our, Iran, are in a difficult situation in many ways. While each party is addressing the problems and crisis in their respected countries, but the joint and multifaceted struggle of your party and us, as the forces of the left, in responding to the theoretical issues of the left on one hand, and the joint confrontation with regional issues, exchange of ideas, finding common grounds and cooperation in this regard, on the other hand, is of great significance and they can play an important role in our confrontation with future political trends.

At its recent congress in November, our party stressed the sensitive and dangerous situation in the region and in Iran, given the stalemate in the Vienna talks. On the one hand, the current tense foreign policy of the Islamic Republic, which has led to the blockade and isolation of Iran, and on the other hand, the continuation of US sanctions have darkened the atmosphere of dialogue between the two countries. The consequences of this blockade could extend beyond Iran's borders and it can possibly engulf the entire region.

The Islamic Republic not only has involved our country with sanctions and threats at the international levels, but also in the domestic arena, it has faced super-socio-economic crises and has made life unbearable for the people of Iran. Continuation of this callous policy in the region in the form of defending the "axis of resistance", the interference in neighboring countries affairs and conflicts in the region, including Lebanon and Syria, arming and strengthening its affiliated militias in various countries is contrary to Iran's national interest and the establishment of reciprocal relations with other countries and neighbors.

We condemn the continued nuclear activities of the Islamic Republic, which so far, have not benefited Iran in achieving energy sources. Those activities have isolated the country and caused imposed harsh sanctions which put the pressure on the people, especially workers and toilers. Today, the conflict over this project has exposed our country and the region to military threats, unpredictable tensions and even the threat of war. We believe that our region more than ever needs peace, security, and nonviolence, anti-war efforts.

The Left Party of Iran (People's Fadaian) is enthusiastically looking at the steps taken by the Iraqi Communist Party to form a front of Iraqi progressive and justice-seeking forces. We also do our utmost efforts to work with the Iraqi Communist Party and other left and progressive parties in the region to achieve a nuclear weapons-free Middle East, and for lasting peace and prosperity for the people in the region.

Dear comrades,

Once again, we sincerely wish success to the National Congress of the Iraqi Communist Party in Baghdad and we hope that the just goals of your Congress in achieving peace in the region and the provision of happiness and welfare to the Iraqi people will be realized in practice, and that the resolutions of your Congress will pave the way for progress in this direction.

Greetings,

International Relations office of the Left Party of Iran (People's Fadaian)

November 24, 2021

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید