رفتن به محتوای اصلی

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به ۴۴ مین کنگره حزب چپ سوئد

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به ۴۴ مین کنگره حزب چپ سوئد

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به

۴۴ مین کنگره حزب چپ سوئد

رفقای گرامی!

درودهای گرم مان را به مناسبت برگزاری ۴۴ مین کنگره حزب چپ سوئد به شما و از طریق شما به اعضا وعلاقمندان حزب تقدیم می کنیم.

حزب ما باعلاقمندی روندهای طی شده و جاری در حزب شما را دنبال می کند و کوشش های شما را در حمایت از حقوق زحمتکشان و اقشار و طبقات کم در آمد جامعه ارج می نهد. در تازه ترین تلاش، حزب شما به رهبری رفیق نوشی دادگستر موفق شد با احزاب سوسیال دمکرات و سبزها به توافق برسد که به حقوق بازنشستگان کم در آمد اضافه شود. موضع حزب شما در پای بندی به تعهداتش موجب افزایش محبوبیت حزب در افکار عمومی شده است.

رفقای عزیز نقاط بحران در عرصۀ جهانی متاسفانه بسیارند. اما به ویژه وضعیت بحرانی ایجاد شده در ابطه با اوکراین موجب نگرانی همه ما شده است. پیمان ناتو در حال گسترش خود است واین در حالی است که روسیه عضویت کشورهای همجوار خود به این پیمان نظامی را تهدیدی برای خود می داند. ما به عنوان یک نیروی چپ خواهان صلح، اجتناب از هرگونه درگیری نطامی هستیم.

ما تجاوز و دخالت نظامی و هم چنین اقدامات تهدید آمیز رااز هرطرف تهدیدی برای صلح جهانی می دانیم. موضع حزب شما که مخالف عضویت سوئد در پیمان های نظامی است ارج می گذاریم.

رفقای عزیز!

در حالی که بحران جهانی پاندمی کووید-19 ضرورت جهانی دیگر به عنوان بدیل نئولیبرالیسم را آشکار کرده است، اما نئولیبرالیسم در کار هجوم مجددی به دستاوردهای جنبش های دمکراتیک و عدالت خواهانه است. چپ در سطح ملی و جهانی احتیاج به همآهنگی هرچه بیشتر برای دفاع از حقوق زحمتکشان و صلح جهانی دارد.

ما به عنوان یک حزب چپ ایرانی با حکومتی ارتجاعی، سرکوبگر و عدالت ستیز مواجهیم که به شدت ناقض حقوق بشر است، دستش به خون هزاران تن از هموطنان ما آغشته است، و ترازنامه ای بس تیره از بیعدالتی و نابرابری را در جامعۀ ما شکل داده است. در تنش کنونی بین این حکومت و دولت امریکا بر سر برنامۀ هسته ای آن ما مدافع راه حلی دیپلماتیک و صلح آمیز، متضمن پیشگیری از توسعۀ سلاح های اتمی، تقویت نهادهای بین المللی ذیربط و پایبندی همۀ طرفها به تعهداتشان هستیم.

رفقای عزیز سرنوشت چپ به هم گره خورده است . تلاش های همآهنگ نیروهای چپ برای مهار نئولیبرالیسم و برای دفاع از حقوق بشر، صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی ضرورت روز است.

تلاش های شما را در این عرصه ارج می گذاریم و برای کنگره شما آرزوی موفقیت می کنیم.

با درودهای رفیقانه

حزب چپ ایران ( فدائیان خلق) - دفتر روابط بین‌المللی

 

۱ فوریه ۲۰۲۲

--------------------------------

Message of the Left Party of Iran (People's Fadaian)

To

the 44th Swedish Left Party Congress

 

Dear comrades!

We extend our warm greetings to you and through you to the members and enthusiasts of the party on the occasion of the 44th Congress of the Swedish Left Party.

Our party enthusiastically follows the current trends in your party and appreciates your efforts to protect the rights of the working people and the low-income classes of the society. In the latest effort, your party, led by Comrade Nooshi Dadgostar, has reached an agreement with Social Democrats and Greens to increase low-income retirees’ pensions. Your party's stance on its commitments has increased the party's popularity in public opinion.

Dear comrades,

Unfortunately, we are living in a very contentious world. In particular, the critical situation in relation to Ukraine has caused concern to all of us. NATO is expanding, while Russia sees the membership of its neighbors in this military alliance as a threat. As a left party, we are a pro-peace force and against any military conflict.

We consider military aggression as well as threatening acts from all sides a threat to the world peace. We respect the position of your party, which opposes Sweden's membership in military alliances.

Dear comrades!

While the global Covid-19 pandemic crisis has revealed the need for another alternative to neoliberalism, neoliberalism is determined to re-attack the achievements of democratic and just movements. The left at national and global levels needs to be more and more coordinated to defend the rights of the working people and the global peace.

As an Iranian left party, we are facing a reactionary, repressive, and anti-justice regime that grossly violates human rights, its hands are stained with the blood of thousands of our compatriots and has formed a very bleak balance of injustice and inequality in our society. In the current tensions between the Islamic Republic and the US government over its nuclear program, we advocate a diplomatic and peaceful solution, including prevention of the development of nuclear weapons, strengthening of relevant international institutions, and adherence of all parties to their commitments.

Dear comrades,

The fate of the left is intertwined. Coordinated efforts by left forces to curb neoliberalism and to defend human rights, peace, democracy, and social justice are urgent.

We appreciate your efforts in this area and wish your Congress success.

 

With comradery greetings,

International Relations of the Left Party of Iran (People's Fadaian)

February 1, 2022

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید