رفتن به محتوای اصلی

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران قسمت دوم

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران قسمت دوم

سخن از جابجائی طبقه متوسط سنتی بود با طبقه متوسط جدید .جابجائی بسیار تلخ و دردناکی که واقعیت زندگی عملا بخش زیادی از طبقه متوسط که کم جان بودند اما جایگاه طبقاتی و در آمد محدودشان هنوز اجازه می داد که با چنگ ودندان از موقعیت خود حراست کند و به هر جان کندی بود چرخ زندگی را بچرخانند! بیان می کند.

بخشی وسیع از طبقه ای که با تنگ تر شدن حلقه گذران زندگی وهزینه های آن از یک طرف ونا هم خوانی این بخش جامعه با تازه به قدرت رسیدگان ازطرف دیگر آن ها را ازجایگاه طبقاتی خود جا کن کرده به درون مجموعه دیگر که بخش حاشیه نشین و زیر خط فقر جامعه است پرتاب نمود.

قیمت اجاره خانه بالا رفت. توان دادن سرقفلی واجاره بها نداشت نا گزیر خانه قبلی واگذار به خانه ای محقر در حاشیه وجنوب شهر بسنده نمود.ماشین بیادگار مانده از سال های قبل انقلاب فرسوده شد! توان نو کردن نیافت. مسافرکشی با ماشین بعنوان کار دوم قطع شد بیک موتور سیکلت دست دوم رضایت داد. بچه ها زیادتر و بزرکتر شدند خواستشان بیشتر! توان جوابگوئی کمتر گردید.ولی هنوزقادر نبود خود را با شرایط جدید و جائی که بعنوان کم در آمد به او داده شده بود قبول کند! و خود را وقف دهد.

بیکاری مزمن در بین جوانان این بخش از خانواده ها که علی الرغم نداری وسختی گذران از نظر فکری وشخصیتی در قالب بسیجی و ساندس خوران حکومتی قرار نمی گیرند ودنیای درونی آن ها با شعر شاملو و گوگوش هم خوان است! بیداد می کند. زندگی سخت و دوگانه ای را بر آن ها تحمیل می کند که چشم انداز روشنی در آن نمی بینند.

نیاز های بر آورده نشده کشمکش های روحی ، دست پا زدن برای بیشتر نغلطیدن به کف جامعه عملا آنها را به عدم تعادل ،گذران بهر قیمت!گاه به درگیری با حکومت ،گاه با خود با خانواده و مواقعی به کشیده شدن به اعتیاد ،به فحشا سوق داده و میدهد.

دختران و زنانی که فحشا گری می کنند !اما آن را از دریوزگی به جمهوری اسلامی شرافتمندانه تر می دانند. دنیائی کینه به جمهوری اسلامی درون این بخش از جامعه تلنبار شده است. تراژدی مردمانی که شعورشان بالاتر از جائی است که سقوط کرده اند.لذا در کشمکش دائم ،پرخاشگری سریع .درگیری با دوست و دشمن قانون شکنی ،ویران گری در برابر هرآنچه که تحقیر و محدودشان می کند.

بخش دیگر از طبقه متوسط سنتی هست که هنوز به تمامی سقوط نکرده اند! خانه ای دارند، اندک درآمدی جانبی از اندوخته ای که در بانگ داشته و هنوز بهره می گیرند. قتاعت سخت میکنند.  صورت به سیلی سرخ نگاه میدارند. بخشی که در اضطرابی روزانه از ترس سقوط بجای ای پائین تر که آن را معادل سرافکندگی می دانند زندگی را برایشان جهنم کرده است.

ارزش پس اندازش روزانه تقلیل می یابد.اطرافیان همردیفش مرتب بخاطر فقیر تر و کوچکتر شدن سفره شان نخست رفت آمد هارا کم می کنند در خانه می بندندوپس از مدتی یک ریشوئی که نمی دانی از کجا آمده خانه شان را می خرد. می کوبد و چند طبقه می سازد.او روز به روز در این انبوهه ساخت وساز محاصره می گردد تا کی نوبت او برسد.

بچه گرگ های بزرگ شده توسط رژیم هر روز امکانات اندک را از دست او و فرزندانش می گیرند!حلقه بر او تنگ تر می سازند .هر میزان هم که تلاش کند .نمی تواند همرنگ آن ها شود. همه همدیگر را میشناسند .خودی وغیر خودی کاملا مشخص است. این بخش ازطبقه متوسط گیر گرده در چرخ زمان که به هر چیز دست می زند خاک می شود. چراغ های جاده زندگی زیاد برایشان روشن نیست. ناگزیر از راه رفتن کورمال کورمال لختی ایستادن! گرفتار شدن بین چه کنم؟ چه نکنم؟ کرنشی می کند اما چاره ساز نیست! باز در افتادن با غول حکومتی که نهایت به خارج از دایره پرتابش می کند.

جای او به بخش بی چشم روئی خواهد رسید که بزرکترین مشخصه آن ها وقاحت و طلبکار بودن از زمین وزمان است.سینه زدن درزیر بیرق حکومتی که به ریا و حقه بازی بر سر شانه نهاده وتمامی امکانات کشور را بنا به روابط و چاکری از آن خود کرده اند. چاکران تازه بدوران رسیده که در خیالشان هم نمی گنجید که صاحب چنین زندگی ،امکانات وقدرتی شوند.قدرتی که از قرار گرفتن دردایره خودی های حکومتی حاصل شده .نه نیازی به یک سابقه تاریخی دارند و نه نیازی به درک مقولات اجتماعی و فرهنگی ،نه پایبندی به قانون می کنند الا به قانون من درآوردی خود که ناشی ازتکیه اش به حکومت است.نه به قرار داد های اجتماعی.

به اخلاق وهمسان شدن با زمانه اهمیتی نمی دهند. طبقه جدید بی یقه ای که هیچ معیاری جز تظاهر ظاهری به اسلام و حل شدن در دستگاه حکومتی ندارند. وقیح ، چشم دریده ،بی ریشه ،گردوکان مذهب با تفکری بغایت ارتجاعی ! غریزه جنسی لجام گسیخته !طبقه جدیدی با ذهنی متوهم اما بغابت تیز و خطرناک نسبت به منافع خود. آمیخته با بدویت تاریخی ناشی از عقب ماندگی وحیله گری روستائی!

بخشی آلوده با محافظه کاری یک بازاری سنتی .حاصل آش درهم جوشی از آشفتگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه.

دروغگو، سینه چاک کن، نان به نرخ روز خور بهر قیمت.حریص نسبت به همه چیز از یک ظرف غذای نذری تا گرفتن یک ماشین لباس شوئی از طریق بن حکومتی .کفش جفت کردن برای آخوند محله برای رسیدن به پول و پله با هرنوع دستمالی که لازم باشد.چاکرم، نوکرم!کسانی که از رانت خواری حکومتی تا دزدی،کلاه برداری، سرباز آقا امام زمان شدن و یورش به مخالفان رژیم را د ر کار نامه خود دارند .

عمده ترین نیروی حکومتی، بخشی از کسبه، مغازه داران، بازاریان سنتی، کارمندان خودی حمایت شده حکومت ، نیروهای نظامی، عمدتا سپاه نیروی انتظامی، بسیج ،نیروهای سرکوب، سینه زنندگان هئیئتی، مداحان، علم، کشان، بخشی از لات های کف خیابان که حال در جوار حکومت به نان ونوائی رسیده اند. می باشد. بخش هائی که از نظر در آمدی جای طبقه متوسط سقوط کرده را گرفته اند بدون آن که فرهنگ آن طبقه را داشته باشند. بخش پروار شدگان حکومتی، اشاعه دهندگان فرهنگ فاسد وسخیف آلوده به خرافات مذهبی و دیگران ستیزی که در چهار چوب تفکر حاکم بر دستگاه رهبری! از امریکا ستیزی تا اسرائیل ستیزی،بهائی ستیزی، فرد ستیزی تا تشکل ستیزی، و زن ستیزی را شامل می شود!

مخالفت باکشورهائی که در چهار چوب تفکر ارتجاعی حکومت نگنجند.طبقه بی مایه ای که باتکیه بر اهرم قدرت خاک در چشم مردم می پاشند.در چشم مردمی که در درون خودی ها جائی ندارند. فرزندان این بخش و بخش بالاتری از طبقه حاکم "طبقه کاملا مرفه در حکومت" که شرحشان را خواهم داد."آقا زاده ها"و در پله ای پائین تر فرزندان همین طبقه متوسط نو ظهور و نو کیسه که با پول حاصل از کلاشی، دزدی در آشفته بازار مملکت به گران قیمت ترین ماشین ها سوار می شوند .خریداران خانه های لوکس هستند! با وجود حمل و تظاهر ظاهری به ایدئولوژی حاکم زنذگی لاکچری دارند. روز زیر علم حکومت سینه می زنند و در عاشورا جلو دار دسته اند! شب عشرت گذاران در خانه! مصرف کنندگان مشروبات الکلی که روز شیشه آن را میشکنند وشب باندرول شده اش را همراه با انواع مواد مخدر در خانه تحویل می گیرند. معشوقه دارند که زندگیش را تامین می کنند. براحتی مسافرت می نمایند! با پول های باد آورده با شعار مرگ بر امریکا! از امریکا تا اروپا می روند و در کنسرت "تتلو"که شلوار از پای می کشد شرکت می کنند و به سیاق او به زمین و زمان لیچار می بندند. ادامه دارد

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید