رفتن به محتوای اصلی

با الهام از درسهای جنبش انقلابی بە استقبال روز جهانی کارگر برویم (صوتی)

روز همبستگی جهانی کارگر بزودی از راە می رسد. ما روز اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را بە کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران و همە مبارزان و پویندگان راە آزادی، عدالت اجتماعی و برابری شادباش می گوییم و عموم مزدبگیران و نیروهای چپ و دمکراتیک را با الهام از همبستگی کم سابقەای کە در اثر جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی میان مردم ما رقم خورد، بە اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقە کە پیام اصلی روز جهانی کارگر و جنبش انقلابی است، و برگزاری هر چە متحدانە تر این روز فرخندە فرا می خوانیم.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید