رفتن به محتوای اصلی

پیام حزب دمکرات کردستان ایران بە سومین کنگرە حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کنگرە زن، زندگی، آزادی

پیام حزب دمکرات کردستان ایران بە سومین کنگرە حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کنگرە زن، زندگی، آزادی

رفقای گرامی!
اعضای محترم کنگرە!

صمیمانه برگزاری سومین کنگرەی حزب چپ ایران را از سوی اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران بە شما دوستان و اعضای رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تبریک گفته و امیدواریم کنگرە سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در انجام وظایفی کە برای خود معین کردە است، موفق باشد.

دوستان عزیز!

کنگرە شما کە بە احترام جنبش انقلابی ژینا کنگرە زن، زندگی، آزادی نامگذاری شدە است در شرایطی برگزار میشود کە ایران بعد از ٤٤ سال حاکمیت رژیم اسلامی همچنان با بحرانهای فزایندەی سیاسی اقتصادی و اجتماعی در داخل و بحرانهای بسیار بیشتری در منطقە و جهان روبرو است. همچنین افزایش این مشکلات و بحرانها ملیتهای ایران را با دشواریهای بسیاری مواجه ساختە است، بە طوری کە میلیونها نفر از مردم کشور با فقر و محرومیت و در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کنند. فضای خفقان و تشدید دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی و سرکوب وحشیانەی مردم بەویژە در انقلاب ژینا با شعار “زن، زندگی، آزادی” از کردستان آغاز و سراسر ایران را فراگرفت بە اوج خود رسیدە است. بە طوری کە در مدت چند ماە گذشتە کە خیزش مردمی و انقلاب ژینا در جریان است، صدها نفر توسط نهادهای نظامی و امنیتی رژیم شهید و هزاران نفر زخمی و هزاران معترض، فعال و کنشگر سیاسی نیز بازداشت و در زندانها بە سر می‌برند.

سرکوب کارگران و معلمین و حملات شیمیایی بە مدارس دخترانه و دەها جنایت دیگر این رژیم نیز بخش دیگری از عملکرد رژیم در ماههای اخیر بودە است.
تحلیل از وضعیت موجود ایران و تجربه ٤٤ سال گذشتە نشان میدهد کە غلبە بر این بحرانها تنها با گذار از دیکتاتوری حاکم و از طریق استقرار یک حکومت مردمی کە مدافع آزادی و دمکراسی و رعایت حقوق ملیتهای ایران باشد میسر است.

حزب دمکرات کردستان ایران برای گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد یک حکومت دمکرات و سکولار و جمهوری و ایجاد هماهنگی و همکاری با نیروهای مترقی جامعە کماکان آمادگی داشتە و بر این باور است کە اتحاد اپوزیسیون مخالف رژیم تنها راه نجات ایران است.

در پایان ضمن تبریک مجدد و آرزوی موفقیت برای کنگرە سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر روابط دوستانه هر دو حزب  و تلاش مستمر برای آزادی و دمکراسی و مبارزە در چهارچوب اهداف مشترک تاکید می‌ورزیم!

حزب دمکرات کردستان ایران

محمد نظیف قادری

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید