رفتن به محتوای اصلی

کنگره سوم

تصویر بالای صفحه
گزارش برگزاری و تصمیمات «کنگره‌ی زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران
اساسنامهٔ حزب چپ ایران مصوبه کنگره‌ی سوم
پیام کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران به فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
پیام کنگره سوم حزب چپ ایران به نیروهای چپِ دموکرات
پیام کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران به جوانان پر شور و مبارز ایران
پیام کنگره سوم حزب چپ ایران به ملیت‌ها و اقوام مختلف کشورمان!
پیام کنگرە‌ی سوم حزب چپ ایران به زنان مبارز ایران
پیام کنگرە‌ی سوم حزب چپ ایران بە کارگران، مزد و حقوق بگیران: متشکل و متحدانە مبارزە کنید تا پیروز شوید!
پیام کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران، به خانواده‌‌یِ جانباختگان راه آزادی، به زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان!
گذار از جمهوری اسلامی، سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!
پیام های زنان عضو هیات رئیسه در کنگره حزب چپ ایران
پیام خانم کارولین کیرش از حزب سوسیال دمکرات آلمان
پیام حزب کمونیست اسپانیا بە کنگرە سوم حزب چپ ایران
پیام رفیق نجم الدین کاویانی
شادباش های گرم مرا برای برگزاری و کار موفقانه کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بپذیرید
گرامی‌داشت یاد تنی چند از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و هم‌رزمانمان!
بنام صلح، بنام آزادی
پیام جریان مارکسیستی آلمان بە کنگرە حزب چپ ایران از سوی رفیق برند راث
پیام شورای مدیریت گذار به کنگره سوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
سخنان کورنلیا ارنست رئیس گروه مرتبط با ایران در پارلمان اروپا
پیام تبریک حزب کومه‌له کردستان ایران به کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام همبستگی حزب چپ آلمان‌ به کنگره حزب چپ ایران، ۲ تا ۴ ژوئن در فرانکفورت
سخنان سرخیو کاماراسا از رهبران حزب چپ جمهوری خواه اسپانیا به کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب دمکرات کردستان ایران بە سومین کنگرە حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کنگرە زن، زندگی، آزادی
پیام تبریک به کنگره چهارم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب خلق فلسطین به کنگره «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»
پیام شادباش کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران به‌مناسبت برگزاری کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیرامون تغییر نام حزب و یک گام ضروری برنامه ی دیگر
پیام شادباش"حزب مردم بلوچستان" به مناسبت برگزاری کنگره‌ی سوّم "حزب چپ ایران"
پیام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)