رفتن به محتوای اصلی

به کنگره مشترک تشکل نوبنیاد چپ

به کنگره مشترک تشکل نوبنیاد چپ

در پیش نویس منشور شما، چگونگی گذار از جمهوری اسلامی در نهایت به اراده و خواست مردم، وابسته شده است.
این تایید و همراهی شما در آینده با یک انقلاب خشونت آمیز از طریق شورش های مردم تهیدست، محروم و عاصی، خواهد شد. چرا؟ در واقعیت :

۱- در سیستم سیاسی بسته جامعه ایران اقشار گوناگون مردم تهیدست با نمایندگان سیاسی خود ارتباط ندارند.
۲- اقشارمردم امکان سازماندهی در مبارزات مدنی مانند جنبش زنان را به دشواری در حال تجربه هستند.
۳- نمایندگان سیاسی بدون ارتباط با مردم امکان تجربه اندوزی و تمرین قواعد دموکراتیک را نداشته اند.
۴- با توجه به واقعیت رژیم سرکوبگر و مستبد، آیا امکان وجود شورش های مردمی بدون ارتباط و همراهی با نمایندگان سیاسی خود، احتمالی واقعی نیست؟
۵- آیا تجربه نشان نداده است که شورش های مردم تهیدست حتا در صورت عدم شکست و سرکوب با تغییر حاکمیت و انقلاب خشونت آمیز، نتوانسته اند یک جایگزین دموکراتیک بوجود آورند؟
۶- چکونه نهادهای مدنی مردم مانند جنبش های زنان می توانند تضمین رشد و بقا در خشونت آمیزهای ناشی از انقلاب مردم تهیدست و عاصی، داشته باشند؟

دوستان
شما در برنامه خود قدم های تاریخی بزرگی برای تحول چپ به سوی سوسیالیسمی دموکراتیک برداشته اید.
شما می توانید آخرین قدم را برای عدم تایید و همراهی با انقلاب خشونت آمیز و دیکتاتوری ناشی از آن در آینده بردارید؛ چگونه؟
در بند ۹ منشور برنامه- منشور خود، چگونگی گذار از جمهوری اسلامی را به اراده و خواست مردم تهیدست، محروم، جان به لب رسیده و عاصی، وابسته نسازید.
وظیفه شما کمک به گسترش نهادهای مدنی، سازماندهی مردم و آگاهی رسانی است.
گسترش رشد جامعه مدنی به معنای وجود رابطه مردم با نمایندگان سیاسی خود مانند شما خواهد بود.
شورش مردم تهیدست ایران بدون وجود جامعه مدنی گسترش یافته در شرایط کنونی، اگر نتیجه ای مانند لیبی، سوریه و عراق، بوجود نیاورد، در بهترین حالت نتیجه انفلاب بهمن را خواهد داشت.
نباید خشونت های ناشی از انقلاب مردم تهیدست را با سکوت، تایید کرد.
نمی توان همزمان از گسترش نهادهای مدنی حمایت کنید و در صورت شورش مردم تهیدست شریک خشونت های ناشی از انقلاب شد.
شریک کشتارمردم تهیدست و فرستادن محرومان به قربانگاه خشونت و انفلاب، نشوید.

دوستان
شما می توانید اعتماد تاریخی از دست رفته به چپ در میان نیروهای ملی را برگردانند.
شما می توانید اولین نیروی چپ دموکراتیک و دوست و همراه جامعه مدنی باشید.
دربرنامه خود، چگونگی گذار از جمهوری اسلامی را به اراده و خواست مردم تهیدست، محروم، جان به لب رسیده و عاصی، وابسته نسازید.

پیمان نعمتی، از طرف وجدان جامعه مدنی

 

 

منبع:
عصر نو http://asre-nou.net

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید