رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

هموطنان گرامی!

پلنوم نوبتی کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان درتاریخ چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۲با موفقیت برگزارشد.

پیش از آغاز رسمی کار پلنوم، رفیق "عادله چرنیک بلند" صدرکمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان ضمن ادای احترام به شهدای جنبش آزادی خواهانه کشورمان ایران و گرامی داشت یاد شهدای آزاد سازی قره باغ در جمهوری آذربایجان، یک دقیقه سکوت اعلام کرد.

سپس رفیق عادله، طی سخنانی به مسائل جاری بین دو پلنوم پرداخت و از جمله گفت :

«بیش ازچهارسال از تاریخ برگزاری آخرین پلنوم ما می گذرد. طولانی شدن فاصله برگزاری دو پلنوم به مسائل و مشکلات گوناگونی بر می گردد که ما دراین فاصله با آنها دست به گریبان بودیم.  ازآن جمله می توان به نا هماهنگی درکارتشکیلات، عدم انجام وظایف تشکیلاتی محول شده به برخی رفقا و از همه مهم ترشیوع ویروس کرونا و اپیدمی این بیماری بود که جان های بسیاری ازانسان ها را گرفت و باعث اختلال در روند حتی زندگی عادی مردم شد. 

ما دراین مدت، شاهد تحولات بزرگی درایران و جهان بوده ایم. با نگاهی گذرا به جنبش اعتراضی اخیرمردم ایران،  که با مرگ "مهسا امینی" آغاز شد، صدها هزارنفر ازمردم و به ویژه دختران و پسران جوان را به خیابان ها آورد و نشان داد که کشورما آبستن حوادث پیش بینی نشده ای است. به همین دلیل، برگزاری این پلنوم ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که متاسفانه، درآستانه برگزاری این پلنوم ، چهارتن ازرفقائی که مسئولیت های مختلفی داشتند، با توسل به شیوه های مخرب وغیر تشکلاتی، دست به اعمالی زدند که  جز سازمان شکنی، گروه گرائی و تمرد ازانجام مسئولیت سازمانی، هیچ نام دیگری نمی توان برآن گذاشت.این رفقا خود راهشان را ازراه فرقه دموکرات آذربایجان جدا ساختند.

آری، درچنین شرایط پیچیده و دشواری، توانستیم در اینجا گردهم بیائیم. ما موظفیم تا با برنامه ریزی وانسجام بیشتری به استقبال آینده برویم، آینده ای که برای مردم کشورمان بویژه برای خلق های زحمتکشان ومحروم میهنمان نوید بخش باشد».

پس ازپایان سخنان صدر فرقه، شرکت کنندگان پلنوم پیرامون صحبت های او به بحث مفصلی پرداخت و با مورد تآئید قراردادن آن، وارد دستورکاررسمی خود شد.

نخست شرکت کنندگان درپلنوم پس از بحث های مفصل درباره مسائل جاری ایران و جهان و تشکیلاتی، چند نفر از رفقا را به عضویت کمیته مرکزی پذیرفتند.

پلنوم در ادامه کار خود مسئله انتخاب صدر کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان را دردستور کار قرارداد. شرکت کنندگان درجلسه، ضمن تقدیرازرفیق عادله چرنیک بلند، که درچنین شرایط سخت و دشواری، علیرغم همه مشکلات و کارشکنی های یاران نیمه، توانست با درایت هرچه بیشتر، مسئولیت سنگین را خود به انجام برساند، به اتفاق آرا بار دیگر او را به عنوان صدر فرقه دمکرات آذربایجان انتخاب کرد.

دربخش پایانی جلسه پلنوم، اعضای هیئت سیاسی کمیته مرکزی انتخاب شدند نامزدهای عضویت در هیئت سیاسی، به جز ازدوتن، بقیه به اتفاق آرا انتخاب گردیدند. مسئولین شعب تشکیلات، تبلیغات، مالی، زنان و تفتیش را نیزبه اتفاق آرا انتخاب شدند.

پلنوم شعبه تشکیلات را موظف ساخت تا با تشکیل گروه کاری مشخص، وظایف زیر را به انجام برساند:

۱ - انتخاب نماینده ویژه برای ارتباط گیری با احزاب و سازمان های سیاسی، بویژه احزاب ملی و و نیزشرکت درجلسات این احزاب و رسانه های گروهی و مجازی درخارج ازکشور بعنوان سخنگوی فرقه دمکرات آذربایجان.

۲ - انتخاب نماینده ویژه درجمهوری آذربایجان  برای سازماندهی اعضا و هواداران فرقه دمکرات آذربایجان که دراین جمهوری زندگی می کنند.

شعبه تبلیغات موظف شد با تشکیل گروه کاری، در جهت ارتقا کیفی سایت فرقه، انتشار منظم روزنامه آذربایجان به عنوان ارگان فرقه، استفاده بهینه از امکانات مجازی مثل تلگرام و... همچنین تشکیل کارگروهی برای تدوین پیش نویس اساسنامه و برنامه نوین فرقه دموکرات آذربایجان و ارائه آن به پلنوم بعدی برای بررسی و انتشارآن برای نظرخواهی.

طبق تصمیم پلنوم هیئت سیاسی موظف است تا با تشکیل جلسات منظم خود ضمن رصد کردن حوادث داخل و خارج از کشور، فعالیت شعب را با دقت زیر نظر بگیرد.

در پایان کار پلنوم، رفیق عادله، صدر فرقه دموکرات آذربایجان، ازهمه شرکت کنندگان به خاطر حضورفعال شان درپلنوم تشکر کرد و ضمن آرزوی موفقیت هرچه بیشترآنها، تاکید کرد که: «ما باید با دقت بیشتری، وظایفی که به عهده گرفته ایم را پیش ببریم و خود را برای جلسه مهم تر و فراگیرتری که درآینده ای نزدیک تشکیل خواهد شد، آماده کنیم.

 دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

یکشنبه۱۴ آبان ۱۴۰۲

دیدگاه‌ها

هیات سیاسی کمی…

اعلامیه هیات سیاسی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
درباره اطلاعیه‌ای جعلی با عنوان «اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی»

هم میهنان گرامی
روز ۱۹ آبانماه ۱۴۰۲، مطابق با ۵ نوامبر ۲۰۲۳، مطلع شدیم که در سایت غصب شده فرقه توسط مسئول و اپراتور آن، بدون اطلاع و اجازه هیات سیاسی، اطلاعیه‌ای جعلی با عنوان «اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان» درج گردیده است. در این اطلاعیه کذائی به خوانندگان خبر داده شده که گویا « پلنوم نوبتی کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان درتاریخ چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۲ با موفقیت برگزارشد»!
بدین وسیله به نام هیات سیاسی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان اعلام می‌گردد که این اطلاعیه جعلی با عنوان « برگزاری پلنوم کمیته مرکزی » و موضوع های درج شده در آن نظیر پذیرش افرادی به کمیته مرکزی و انتخاب هیات سیاسی و مسئولین شعب و نمایندگان ویژه برای خارج کشور و نیز برای جمهوری آذربایجان کاملا بی‌اعتبار است.

اعضا، هواداران و دوستان فرقهٌ دمکرات آذربایجان
همانطور که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ اطلاع داده بودیم، حوادث تاسف برانگیزی مانع از برگزاری پلنوم نوبتی کمیتهٔ مرکزی در روز ۲۵ شهریور گردید. این حوادث محصول همکاری صدر و مسئول اداره سایت فرقه با افرادی خارج از تشکیلات فرقه است.
با مراجعه به اساسنامه فرقه دمکرات آذربایجان، مشخص می شود که اعمال خودسرانه ای که توسط صدر کمیته مرکزی و مسئولِ ادارهٔ سایتِ فرقه انجام شده مصداق تخطی خشن، آشکار و مکرر از اساسنامه فرقه و ممانعت از به اجرا گذاشته شدن تصمیمات هیات سیاسی است.
موادی از اساسنامه فرقه دمکرات آذربایجان که به چگونگی مناسبات رفقای عضو ارگان‌های رهبری فرقه با یکدیگر و نیز چگونگی اخذ تصمیمات رهبری فرقه مربوط می‌شود بدین قرار است:
– عالی ترین ارگان رهبری در فاصله دو پلنوم کمیته مرکزی، هیات سیاسی(یا اجرائی) منتخب کمیته مرکزی است. 
_ ارگان های رهبری اصل کار جمعی با حفظ مسئولیت فردی را مبنای کار خود قرار می دهند و باید از بکار بردن شیوه های فرماندهی و اداری احتراز جویند. 
_شیوه اخذ تصمیمات به روش رأی گیری و تبعیت اقلیت از اکثریت است.
_ هیات دبیران کمیته مرکزی(شامل صدر و معاون صدر) تحت رهبری هیات سیاسی(اجرائی) فعالیت می کنند و در مقابل این هیات مسئول هستند. هیات دبیران(شامل صدر و معاون صدر) باید وسائل و شرایط اجرای تصمیمات ارگان های عالی رهبری را فراهم نموده و اجرای صحیح این تصمیمات را کنترل کنند.
در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مطابق با ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، هنگام شروع اعمال خودسرانه گروه دو نفره صدر کمیته مرکزی و مسئول اداره سایت، اکثریت مطلق رفقای عضو هیات سیاسی(۵ نفر از ۷ نفر) توسط دبیر اجرائی کمیته مرکزی، بشکل کتبی و درون تشکیلاتی و با لحنی کاملا محترمانه و رفیقانه این مواد اساسنامه را به صدر کمیته مرکزی یادآوری نمودند. 
ولی بر خلاف انتظار رفقا، مفاد این نامه ساده و رفیقانه داخلی هیات سیاسی به سرعت به اطلاع  دیگرانی که عضو هیات سیاسی نیستند و حتی به اطلاع افرادی که خارج از تشکیلات فرقه و غیر عضو هستند، رسید. متاسفانه از نیمه شب همان روز، تهدیدهای تلفنی توسط دیگران آغاز گردید. بدین ترتیب، هم تخطی جدیدی از اساسنامه توسط صدر کمیته مرکزی انجام شد، و بدتر از آن، هم مرحله تاسف برانگیز و نارفیقانه کنونی شروع شد.
همچنان که در اطلاعیه مورخ ۲۹شهریور ۱۴۰۲هیات سیاسی، مشخص شده است، علت اصلی پیدایش این مرحله تاسف برانگیز، همانا بروز اختلاف نظر بنیانی در مورد هویت تاریخی فرقه و چگونگی ادامه فعالیت آن است:
« اکثریت مطلق اعضای هیأت سیاسی معتقد به اتخاذ تدابیر و تصمیم هائی در پلنوم بودند وهستند که در جهت ادامه و تکامل همان خط مشیِ اصولی و ریشه دار کنگره و کنفرانس های تاریخی فرقه دمکرات آذربایجان باشد. اما نظرها و پیشنهادهای این دو رفیق و تغییراتی که طی یکسال گذشته نیز مصرانه در صدد تحقق آن بودند، منجر به انحراف فرقه از مسیر تاریخی خود می گردید. بنابراین، این دو رفیق(صدر و مسئول سایت) وقتی در ترکیب هیات سیاسی، خود را در اقلیت محض دیدند، در صدد برآمدند تا با کمک گرفتن آگاهانه از افرادی خارج از تشکیلات فرقه که مخالفِ خط مشی تاریخی فرقه هستند و روشهای بی شرمانه و خشن، مانع برگزاری پلنوم کمیته مرکزی شوند».
در همان اطلاعیه، هیات سیاسی مصوبه خود را برای اطلاع عمومی علاقمندان، به شرح زیر اعلام نمود:
« بنا بر آنچه که شرح داده شد، هیات سیاسی فرقه دمکرات آذربایجان به عنوان عالیترین ارگان تصمیم گیری رهبری فرقه در فاصله میان دو پلنوم، اعلام می کند که از این تاریخ تا تشکیل آزادانه و بدون بیم و هراس پلنوم صلاحیتدار کمیته مرکزی و تایید هیات سیاسی و انتخابات مجدد :
الف - کلیه اقدامات و پیام های صدر کمیته مرکزی فرقه بی اعتبار است.
ب - مسئولِ سایت فرقه از عضویت در هیات سیاسی معلق گشته و اداره سایت فرقه توسط او مجاز نیست. 
ج - تا اعلام تحقق کنترل کامل هیات سیاسی بر فعالیت سایت کمیته مرکزی، مطالب مندرجه در این سایت به معنای نشر افکار و نظریات کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان و رهبری فرقه نیست».

اکنون از درج اطلاعیه‌ای کذائی و بی‌اعتبار به نام دبیرخانه کمیته مرکزی در سایت غصب شده فرقه دمکرات آذربایجان، می‌توان چنین حدس زد که دسته دو نفره صدر کمیته مرکزی فرقه و عضو معلق گشته هیات سیاسی گویا(!) در تاریخ ۱۴ آبانماه چند نفر مربوط و نامربوط و فاقد صلاحیت را گرد خود آورده و بر این گردهمائی نامعلوم که بدون اجازه و اطلاع و حضور اکثریت مطلق هیات سیاسی تشکیل شده، با نادرستی نام پلنوم کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان را نهاده‌اند. 
بنابراین، پیداست این دو شخص در یک سازمان سیاسی «دمکرات»، در حقیقت با بکار بستن شیوه‌های دیکتاتوری، در عمل، اصول دمکراسی درون حزبی را زیر پا می‌گذارند و به شیوه‌های شبه کودتائی در صدد تحمیل راه و روش انحرافی خود بر فعالیت آینده فرقه دمکرات آذربایجان و نیز تعیین افراد بی صلاحیت و غیر معتقد به آرمانها و هویت تاریخی فرقه برای شرکت در رهبری آینده آن هستند.

هیات سیاسی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
۲۲ آبانماه ۱۴۰۲
۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
 

س., 14.11.2023 - 14:32 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید