سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

در برابر خشونت خانگی سکوت نکنیم!

۳۰ آبان ۱۳۹۷

یک کلیپ درباره خشونت علیه زنان و سکوتی که به قیمت سلامت روانی تحمل می کنند.

منبع: صفحه فیس بوکی خشونت خانگی

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری