شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

از ۱۹ بهمن ۴۹ تا بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۱ بهمن ۱۳۹۷

جلسه گفتگو با مجید عبدالرحیم پور                                                                      

جلسه گفتگو با  مجید عبدالرحیم پور

و موزیک زنده

زمان: روز شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۹ ، شروع از ساعت ۱۸:۳۰

مکان: خیابان ویلمرسدورفر ۱۶۳ در برلین ۱۰۸۵۸

توضیح: در آگهی قبلی آقای مصطفی مدنی بعنوان یکی از سخنرانان اعلام شده بود. متاسفانه برای ایشان مشکلی پیش آمده و نمی توانند در این تاریخ در جلسه حضور یابند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – برلین

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید