سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ می ۲۰۲۰

چالش های ستم اتنیکی و راه چاره آن در ایران فایل صوتی

۱۳ فروردين ۱۳۹۸

سخنرانان:

دکتر مهرداد درویش پور

بهزاد کریمی

گفتگوی مهرداد درویش‌پور و بهزاد کریمی در پالتاک

این گفتگو در تاریخ 11 فروردین 1398 برابر با 31 مارس 2019 انجام شده است

بخش اول

بخش دوم

 

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید